Živinoreja objavil

Vodilni živinorejci

Slovenci za prehrano porabimo 192 tisoč ton mesa, od tega ga v Sloveniji priredimo 161 tisoč ton. Stopnja samooskrbe z mesom v Sloveniji je lani bila 85 odstotkov. Živinoreja predstavlja 45 odstotkov celotne kmetijske proizvodnje.

Živinoreja je v Sloveniji zaradi naravnih danosti vodilna kmetijska panoga. Živino redijo na 58.678 kmetijskih gospodarstvih. V zadnjih letih se je močno zmanjšalo število gospodarstev, ki redijo prašiče, perutnino in govedo, povečalo pa število tistih, ki redijo konje in ovce. Velike spremembe so se zgodile na področju uvoza in izvoza živali. Izstopata izvoz govedi, saj smo v letu 2005 izvozili 7.784 govedi, v letu 2010 pa je to število znašalo 34.970, in uvoz prašičev, kjer smo leta 2005 uvozili 23.550 prašičev, lani pa je uvoz znašal že 62.373 prašičev. Zadruge letno odkupijo 95 odstotkov celotne prireje govedi.

B.J. in M.P.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook