Kmetijstvo objavil

Vodni sektor poziva Bruselj k reformam za varčevanje z vodo v kmetijstvu

Urejanje področja problema učinkovite
rabe vode v kmetijstvu, ki predstavlja dve tretjini rabe vode EU bi
morala biti ena od prednostnih nalog pri reformi skupne kmetijske
politike (SKP), predlaga vodja oddelka za vode Evropske komisije Peter
Gammeltoft.

Vodna industrija v Evropi je že lansko leto pozvala kmete, za
spremljanje natančne porabe vode in odločanje za učinkovitejše namakalne
metode ter s tem sprožila razpravo o “modri porabi vode”. EURAU je
pripravil statistični pregled porabe vode po sektorjih. Z njim je
seznanil nosilce odločanja o potrebi oblikovanja reform Skupne kmetijske
politike (EU), ki morajo vsebovati premislek o pomanjkanju vode in
vedno bolj pogostih sušah v Evropi.

“Ne moremo govoriti o učinkovitosti rabe vode, ne da bi govorili o
kmetijstvu,” se je Peter Gammeltoft obrnil na medresorsko parlametnarno
skupino za upravljanje področja vode. “Zadnja reforma, t.i. “zdravstveni
pregled SKP”, je že uvedla nekaj pozitivnih ukrepov na področju vode,
ampak treba je narediti več, da bi kmetijstvo prispevalo k učinkovitosti
rabe vode,” še dodaja. Sklicujoč se na Avstralijo, Gammeltoft pravi, da
je upravljanje varčevanja z vodo v kmetijstvu dejansko celo izboljšalo
donosnost kmetovanja. V Evropi je “zdravstveni pregled SKP” uvedel
zahtevo varovalnih pasov pred pesticidi vzdolž vodnih tokov in
preusmeril nekaj sredstev v reševanje pomanjkanja vode. Vendar “pravna
abstrakcija še vedno ostaja velik problem v nekaterih delih EU,”
ugotavlja Gammeltoft, saj se pravila EU kar se tiče namakanja ne
upoštevajo v celoti.

Oblikovalci politik EU morajo uskladiti
kmetijsko politiko z direktivo o vodah, pri tem je po mnenju EURAU
najbolj pomembna stvar ureditev področja merjenja porabe vode v
kmetijstvu za namakanje. “Nihče zares ne meri porabo vode v kmetijstvo.
Zato moramo najprej postaviti merilo za merjenje količine porabljene
vode in potem lahko upravljamo porabo,” pravi Villesot in dodaja, da
“tako dolgo, dokler ne plačujemo realne ceno za vodo, nas ne briga
porabljena količina “. Prost dostop do javnih dobrin kot je voda,
povzroča prekomerno porabo. Zato Gammeltoft predlaga cenovno orodje –
postavitev cene vodi – kot primeren ukrep za zmanjšanje porabe vode in
tudi njene učinkovite porabe. Da se “zadrži” voda in poveča njena
razpoložljivost v mestih in na podeželju, Gammeltoft predlaga, da je
treba zmanjšato tako mestni odtok iz kanalizacije kot tudi odvodnjavanje
zemljišč na podeželju za uporabo v kmetijstvu.

Marta Moren Abat, voda direktorata
španske vlade, pa meni, da določanja cene vodi ni tako enostavno. Moren
Abat je ob tem še poudarila, da je na nekaterih območjih Španije celotno
gospodarstvo odvisna od kmetijstva, tako da, če kmetijstva plača manj
za vodo, kot gospodinjstva, je to zaradi “drugačnih načinov porabe”.

“Evropski vodni viri so že pod velikim pritiskom in podnebne spremembe
stvari samo še poslabšujejo,” opozarja Gammeltoft. In medtem ko je
najsabša situacije trenutno na jugu s Ciprom, ki se srečuje z največjimi
pomanjkanji vode, se bo “pritisk na vodne vire razširil tudi v
jugovzhodno in srednjo Evropo, z ali brez podnebnih sprememb,” je
opozoril Gammeltoft.

Kot nadaljevanje poročila iz leta 2007 (Sporočilo o pomanjkanju vode in
suši), bo Komisija do leta 2012 pripravila predlog za varstvo evropskih
voda. Prav tako bo preučila izvajanje vode zakonodaje EU v državah
članicah in ocenila možnosti tako za varčevanje z vodo in večjo
razpoložljivost vode kot tudi za odpornost na spremembe podnebja.

Vir: www.euractiv.com

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook