Zanimivosti objavil

Volkovi le nad slabo varovane črede

Ministrstvo za okolje in prostor je letos odobrilo rekorden odstrel volkov. Končno število živali, ki bodo končale pod streli lovcev je 12. Po zbranih genetskih vzorcih v sezoni 2010/2011 pa je v Sloveniji najmanj 32 volkov. Strokovnjaki z biotehniške fakultete, Zavoda za gozdove in društva Dinaricum v projektu Slowolf se s tem ne strinjajo saj ugotavljajo, da (pre)množičen odstrel volkov ne zmanjšuje število napadov na drobnico. Opozarjajo, da je vzrok zaradi katerega pride do napadov zelo slabo varovana drobnica.

Rezultati večletne študije o volku v slovenskem prostoru so pokazali, da odstreli volkov imajo nasprotni učinek. Kajti, če pade dominantni volk, ga v tropu nadomestijo mlajši, še neizkušeni člani, ki si za plen izberejo lažje ulovljive in nezaščitene domače živali. Krvoločni napadi se zato kvečjemu še povečajo. Tako se je po letu 2008, ko ni bil ustreljen noben volk, število škodnih primerov zmanjšalo, leta 2006, ko je padlo deset volkov, pa se je število škod in s tem odškodnin povečalo opozarjajo strokovnjaki.

V okviru projekta Varstvo in spremljanje varstvenega statusa populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji (2010-2013) – SloWolf so predstavili rezultate analize škodnih primerov s strani volka. Rezultat je sledeč, kar 95 odstotkov vseh škod nastane na drobnici, ki se pase na  Notranjskem, Primorskem in Kočevskem.  Vendar  krvoločni napadi volkov in kadavri se pojavljajo le pri nekaterih rejcih drobnice, in to večinoma istih. V 15-letnem obdobju se je tako kar polovica vseh škod zgodila le pri 25 rejcih. V letu 2009 je bilo kar 42 odstotkov škod ocenjenih pri sedmih rejcih, 57 odstotkov pa pri 18 rejcih.

Električne ograje in pastirski psi

Med letoma 2007 in 2011 je višina odškodnin zaradi škode volkov znašala med 200.000 in 350.000 evrov. Strokovnjaki menijo, da bi rejci na svojih pašnikih škodo lahko omilili s kombinacijo uporabe električne ograje in pastirskih psov.  Z ogledi na terenu so namreč ugotovili, da imajo posamezni rejci zelo slabo varovano drobnico. Najbolj prizadetim rejcem so zato podarili nočne ograde, sestavljene iz oranžne elektromreže, visoke 170 centimetrov, v dolžini 50 metrov (vredne okoli 150 evrov). Te so napade volkov skorajda izkoreninile, tudi na tistih pašnikih, ob katerih so imeli volkovi v bližini brlog z mladiči.
Irena Kavčič, Slowolf: »Rejcem zainteresiranim za delo s pastirskimi psi, smo podarili tudi kraške ovčarje in tornjake. Poleg tega pripravljamo še izobraževalne seminarje za kmetijske svetovalce ter ciljne delavnice za rejce drobnice.«

Martin Šabec rejec iz Zagorja pri Pivki je preizkusil nočno električno mrežo s 5000 voltov napetosti. »Škode je bilo za 90 odstotkov manj, zgodilo se je celo, da so se mimo  pašnika z 150 ovcami sprehodili volkovi, ko so se odpravili na požrtijo k sosedovi drobnici.«  Šabec je po dveh mesecih ograjo vrnil. Vzrok je bil v dodatnem delu, ki ga je imel z vsakodnevnim večernim priganjanjem ovc in jutranjim spuščanjem na pašo.
Aleksandra Majić Skrbinšek, Slowolf: Takšno preprečevanje škod promoviramo kot optimalno rešitev za zagotavljanje tako naravovarstvenih interesov kot interesov kmetijstva in ohranjanja kulturne krajine.«

Vsi rejci pa niso bili pripravljeni sodelovati v projektu saj kot pravijo so odškodnine boljše od tržne vrednosti živali. V lanskem letu je bila enemu rejcu zaradi škode izplačana odškodnina v višini 88.000 evrov (Vir: Primorske novice, 18. januar 2012).

M.V.

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook