Kmetijstvo objavil

Vračilo in prevzem tretiranega semena koruze do 15. junija

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva kmete, da
tretirano seme koruze, ki ga hranijo doma, vrnejo v kmetijske trgovine,
kjer je bilo nabavljeno. Prav tako ministrstvo poziva semenarska
podjetja, da do 15. junija 2011 preko kmetijskih trgovin prevzamejo to
seme, ki ni smelo biti posejano in so ga kmetje v skladu z navodilom
ministrstva hranili doma.

Gre za prevzem semena koruze, ki je dodelano s fitofarmacevtskim
sredstvom (FFS) »Poncho« z aktivno snovjo klotianidin in »Cruiser« z
aktivno snovjo tiametoksam oziroma s FFS na osnovi aktivnih snovi
tiametoksam, klotianidin in imidakloprid. Semenarska podjetja morajo
hraniti vse dokumente o prevzemu tretiranega koruznega semena kot
morebitna dokazila za povrnitev manipulativnih stroškov povezanih z
vračilom, zbiranjem, odstranjevanjem ter skladiščenjem tretiranega
koruznega semena.
Zaradi pomora čebel, ki je Slovenijo prizadel aprila letos, je skladno z
Odredbo o prepovedi prometa in uporabe določenih FFS na ozemlju RS
(Uradni list RS, št. 31/2011) od 29. aprila 2011 dalje prepovedana
uporaba semena koruze, ki je dodelano s temi FFS.

Pri iskanju rešitve o možnih postopkih ravnanja z neporabljenimi
količinami tretiranega semena koruze ter načinu poravnave ekonomske
škode, ki je nastala zaradi prepovedi uporabe semena je ministrstvo
sklenilo, da izvede ukrep državne pomoči. Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je ugotovil, da je eden izmed glavnih krivcev za
pomor čebel aktivna snov klotianidin, ki je za čebele izjemno toksična.
Neposredna krivda kmetovalcev je pri tem izključena, kar potrjujejo tudi
ugotovitve pri pregledu dobre kmetijske prakse na kmetijskih
gospodarstvih.

Semenarska podjetja bodo zato od kmetov, preko kmetijskih trgovin,
prevzele seme, ki ni smelo biti posejano in hkrati izdale dobropise.
Pomoč za povrnitev manipulativnih stroškov zaradi prepovedi uporabe
semena koruze pa bodo v skladu z dosedanjimi dogovori uveljavljala
semenarska podjetja. Kmetijska gospodarstva s tem za nabavljeno
tretirano seme koruze ne bodo imela nobenih stroškov.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook