Sadjarstvo objavil

VRATA KMETIJ, ZADRUG IN PREDELOVALNIH OBRATOV SE ODPIRAJO NA POBUDO MKO – PREVERJAMO LOKALNO KAKOVOST

Gornja Radgona, 28. 8. 2013 – Prvi dan odprtih vrat na Kmetiji Štesl v prekmurski vasici Gerlinci je obiskal tudi minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, ki je ob tem povedal: »Zelo je pomembno, da s promocijo lokalno pridelane hrane spodbujamo zavedanje slovenskih potrošnikov o pomenu hrane iz naše bližine. Domačega potrošnika želimo osveščati o prednostih lokalno pridelane hrane, ki se poleg kakovosti samih pridelkov in izdelkov kažejo tudi v podpori lokalnemu gospodarstvu, ki je v teh časih še kako pomembna.« Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v septembru nadaljuje splošno promocijo hrane, ki prihaja iz naše bližine. Pridelovalci, predelovalci in zadruge bodo v septembru in oktobru po celi Sloveniji povabili na dneve odprtih vrat. Potrošnikom bomo tako dali priložnost, da spoznajo pridelovalne in predelovalne tehnike, se na njivi preizkusijo v vlogi  kmetovalca, odkrivajo raznovrstnost slovenskega podeželja v sadovnjakih, ob vinskih trtah in oljkah ter najpomembnejše, z lastnimi čuti preverijo, zakaj si lokalno pridelana in predelana hrana zasluži njihovo zaupanje.

V času promocijskih aktivnosti bo zaživel nov spletni portal www.lokalna-kakovost.si, kjer se bo ustvarila baza slovenskih pridelovalcev in predelovalcev, od 2. 9. 2013 pa se bodo potrošniki preko portala lahko prijavili na razpisane dneve odprtih vrat in se tako prepričali, kje raste hrana, ki jo uživajo. Dolgoročno želimo vzpostaviti uspešno povezovanje celotne verige »od vil do vilic«, zato smo na MKO pričeli s splošno promocijo hrane iz bližine, s katero želimo informirati potrošnike o prednostih lokalno pridelane hrane, osveščati o načinih pridelave in predelave, spodbuditi sodelovanje pridelovalcev in živilsko predelovalne industrije ter nenazadnje vzpostaviti shemo kakovosti in uvesti enotno označbo hrane iz naše bližine, ki bo nadgradnja splošnih promocijskih aktivnosti in bo zaživela v letu 2014.

Valiconova raziskava, ki so jo opravili letos, je pokazala, da je lokalno pridelana hrana med potrošniki še vedno tista, ki ji najbolj zaupajo, saj jo povezujejo z boljšo kakovostjo, podporo lokalnemu gospodarstvu, svežino in varnostjo. Večina potrošnikov pri nakupu izdelkov hitre potrošnje preverja poreklo in si želijo na svoje jedilnike vnesti predvsem kakovostno lokalno hrano. Promocijske aktivnosti, ki jih bomo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje izvajali v prihajajočem jesenskem obdobju kot tudi dolgoročno, sledijo podatkom raziskav ter usmeritvam zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov. Stremimo k uspešnemu doseganju ciljev omenjenega zakona, ki med drugim predvideva spodbujanje lokalnega gospodarstva z nakupom slovenskih pridelkov in proizvodov, zagotavljanje visoke prehranske varnosti, sistemsko ureditev financiranja, načrtovanja in izvajanja splošne promocije ter promocijo shem kakovosti oziroma prostovoljnih označb.

V zakonu predlagane rešitve bodo spodbudile sodelovanje kmetijskih proizvajalcev, živilsko predelovalnih podjetij, njihovih reprezentativnih organizacij in države pri načrtovanju, financiranju in izvajanju promocije in informiranja potrošnikov ter posledično krepitev konkurenčnosti slovenskega agroživilstva ter ustvarjanje novih prodajnih možnosti na trgih kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov RS in drugih držav.

Prvi dan odprtih vrat je obiskal tudi minister za kmetijstvo in okolje mag. Dejan Židan. Odvil se je na Kmetiji Štesl v idilični vasici Gerlinci v prekmurski občini Cankova. Kmetija Štesl se ukvarja s pridelavo buč z ročnim obiranjem semen in pridobivanjem 100% čistega nerafiniranega bučnega olja, sadjarstvom in čebelarjenjem. Na prvem dnevu odprtih vrat bosta Valerija in Ernest Štesl na kmetiji ministru predstavila pridelavo bučnega olja, pokazala nasade hrušk, vinsko trto in čebelnjak. Za kulinarično obarvan zaključek pa bosta poskrbela z degustacijo domačega bučnega in orehovega olja.

Naslednji dnevi odprtih vrat se bodo zvrstili od 14. 9. 2013 naprej, med drugim na Kmetiji Kristan (Javornik 10, Kranj), ki se ukvarja z ekološkim kmetovanjem, pridelavo špargljev in druge zelenjave, orehov, sadja in medu, na Kmetiji Robek (Črešnjevec ob Bistrici 2, Bistrica ob Sotli ), kjer se ukvarjajo s pridelavo mleka, zelenjave, sadja in medu, Kmetiji Pustotnik (Poljanska cesta 19, Gorenja vas ), kjer poteka pridelava in predelava mleka in mlečnih izdelkov ter številnih drugih kmetijah in predelovalnih obratih po celi Sloveniji. Več informacij o prihajajočih dnevih odprtih vrat najdete na spletnem portalu www.lokalna-kakovost.si.

 

*   *   *

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook