Kmetijstvo objavil

VSAK DAN NAJ BO DAN SLOVENSKE HRANE

Ljubljana, 14. 11. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je skupaj s partnerji (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport – MIZKŠ, Ministrstvo za zdravje – MZ, Čebelarska zveza Slovenije – ČZS, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – KGZS, Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij – ZKŽP, Inštitut RS za varovanje zdravja – IVZ, Zavod RS za šolstvo – ZRSŠ) na novinarski konferenci v prostorih KGZS predstavilo letošnji dan slovenske hrane, ki ga je oktobra letos na svoji seji razglasila Vlada RS. Letos bo dan slovenske hrane potekal v petek, 16. novembra, ministrstvo pa bo na ta dan, skupaj z drugimi institucijami in partnerji v projektu, pripravilo že drugo leto zapored Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Z razglasitvijo dneva slovenske hrane smo domači hrani dali pomemben pečat, spodbujali bomo ozaveščanje javnosti o pomenu domače pridelave in predelave hrane ter njenega uživanja.

Dr. Martina Bavec, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo MKO je poudarila, da je TSZ letos prerasel v dan slovenske hrane in da je končni cilj, da bo vsak dan, dan slovenske hrane. Pojasnila je, da bo TSZ potekal na veliko šolah in vrtcih, prav tako pa se vanj vključujejo bolnice, domovi za ostareli in drugi javni zavodi, donacijo pa je letos podaril Mercator, saj bodo pripravili zajtrk za otroke v Pediatrični bolnici tako v Ljubljani, kot tudi v Mariboru.

Državna sekretarka na MIZKŠ, Mojca Škrinjar je izpostavila dobro počutje otrok, pri čemer je zelo pomemben dejavnik tudi prehrana. Otroke v šolah in vrtcih se osvešča, da je prehranjevanje pomemben del življenja, čas, ki ga namenimo sebi in kulturnemu druženju z ostalimi. Državna sekretarka na MZ, Brigita Čokl pa je poudarila pomembnost pridobitve navad v otroštvu in pomembnost zdravega slovenskega zajtrka. Po podatkih že več kot polovico otrok izpušča prvi obrok/zajtrk, na jedilniku pa je premalo svežega sadja in zelenjave, zato so takšni projekti izredno pomembni.

Predsednik ČZS Boštjan Noč je povedal, da so v šestih letih, odkar je ČZS pričela s projektom »medeni zajtrk«, povečali prodajo slovenskega medu, osvestili veliko ljudi, v tem času pa se je uživanje medu iz 900 g povečalo na kar 1.300 g. Predlagal je tudi naslednji korak tega projekta – obvezni naravoslovni dan v šolah z obiskom kmetij. Dr. Tatjana Zagorc, predsednica ZKŽP je izpostavila aktivnosti združenj, zbornic, društev in drugih nevladnih organizacij na tem področju, vse z namenom povečanja ugleda slovenske hrane, še posebej je omenila promocijsko akcijo »Kupujem slovensko«, ki se je pričela leta 2008. V letošnjem letu podjetja, zaradi krize, žal niso mogla pristopiti k doniranju živil, kljub temu pa so podjetja prejela naročila za živila.

Gabrijela Salobir, predstavnica KGZS je povedala, da je KGZS most med pridelovalci in porabniki, saj je KGZS preko Kmetijsko svetovalne službe nagovoril vse kmetije donatorke iz prejšnjega leta, ki so tudi letos ponudile svoje pridelke, po priporočljivi ceni Kmetijskega inštituta Slovenije. V letošnji projekt se KGZS vključuje tudi s kar 160 učnimi kmetijami. Mag. Matej Gregorič iz IVZ je poudaril ključni cilj projekta, in sicer pomembnost zajtrkovanja in prehranjevanje z lokalnimi izdelki, saj živila z daljšim transportom in skladiščenjem izgubljajo hranilno vrednost. Predstavnica Zavoda RS za šolstvo Irena Simčič pa je povedala, da je zavod k temu projektu povabil vse šole ter da je treba na šolsko prehrano gledati iz različnih vidikov – zdravstveni, kmetijski, ekonomski in vzgojno kulturni vidik.

Novinarska konferenca se je zaključila s tako imenovanim »slovenskim zajtrkom«, ki so ga omogočili GIZ mlekarstva, KGZS in ČZS.

 *    *    *

Več informacij o dnevu slovenske hrane in TSZ 2012:

http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6079/8d9e6b284413518391205df7070dc0d9/

http://www.facebook.com/zajtrk,

http://www.tradicionalni-zajtrk.si/,

http://www.mko.gov.si/

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook