Kmetijstvo objavil

VURS je o virusnem artritisu koz obveščal rejce

V zvezi z informacijami, ki so se pojavile v javnosti, da je Veterinarska uprava skrivala bolezen virusni artritis / encefalitis koz (CAE) pojasnjujemo sledeče.

Virusni artritis / encefalitis koz (CAE) se ne prenaša na ljudi in neposredno ne vpliva na varnost živil. Bolezen uvrščamo med t.i. gospodarske bolezni saj so ukrepi za preprečevanje vnosa teh bolezni v rejo in njihovo širjenje znani in se jih da enostavno izvajati. Preprečevanje vnosa gospodarskih bolezni v rejo je v prvi vrsti odgovornost imetnika živali, ki z izvajanjem bioloških varnostnih ukrepov (vnos preverjeno zdravih živali v čredo, izolacija novo nabavljenih živali,…) lahko prepreči vnos in širjenje bolezni in s tem prepreči škode, ki bi jih taka bolezen lahko povzročila. Zato za zatiranje teh bolezni država in VURS nimata predvidenih sredstev.

V letu 2005 je VURS, zaradi ugotovitve stanja v RS, opravil monitoring na CAE in na MAEDI/VISNA pri ovcah. V tem letu so bila v monitoringu  zajeta vsa registrirana gospodarstva z drobnico. Preiskan je bil 29.301 vzorec, od tega je bilo serološko pozitivnih na obe bolezni 1.325 vzorcev (4,5%). Uradni veterinarji so na vseh gospodarstvih z pozitivnimi serološkimi reaktorji opravili pregled reje in obvestili imetnika živali o rezultatih preiskav. O pregledu reje so izpolnili tudi obrazec (v prilogi). Torej je informacija,  da je VURS bolezen komerkoli prikril, očitno zavajanje javnosti!

 

 

Veterinarska uprava Republike Slovenije

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook