Čebelarstvo objavil

VZORCE MEDU ZA INTERNO KONTROLO MEDU IN OCENJEVANJE MEDU JE TREBA POSREDOVATI ČIMPREJ

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča, da je v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izbralo izvajalca Interne kontrole medu za leto 2012, v okviru katere se bo čebelarjem brezplačno analiziralo med. Izvajalec prvega paketa je Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, drugega pa ERICO d. o. o., Koroška cesta 58, 3320 Velenje. Čas zbiranja vzorcev je zelo kratek, saj morajo biti analize zaključene do 31. 8. 2012, zato naj upravičenci vzorce posredujejo čimprej.

Čebelarji imajo na voljo dva paketa, ki vsebujeta različne analize. Prvi paket vsebuje kakovostne parametre, in sicer vsebnost vode, električna prevodnost, vsebnost HMF, pelodna analiza in senzorična analiza (Kmetijski inštitut Slovenije). Drugi paket vsebuje analize na ostanke kemičnih sredstev za zatiranje varoje, in sicer določanje vsebnosti kumafosa, timola ter razpadnih produktov amitraza (Erico d. o. o.). Ministrstvo bo financiralo največ 230 analiz medu – 112 analiz iz prvega paketa in 118 analiz iz drugega paketa.

Do interne kontrole medu in ocenjevanja medu je upravičen čebelar, ki v okviru samokontrole odda vzorec medu v analizo interne kontrole in ki je v skladu s Pravilnikom o označevanju čebelnjakov in stojišč (Uradni list RS, št. 117/2008) najpozneje dan pred oddajo vzorcev v analizo vpisan v register čebelnjakov. Čebelarju se brezplačna analiza medu v okviru interne kontrole medu financira samo enkrat v programskem obdobju 2012-2013.

Čebelar lahko odda samo en vzorec medu v analizo do zapolnitve prostih  kapacitet. Pri tem se odloči za enega izmed dveh paketov analiz. Prednost pri analizah medu imajo čebelarji, ki so vključeni v sheme kakovosti. Čebelar, ki želi analizirati med, ga mora sam vzorčiti. Vsak vzorec, ki ga odda v laboratorij v analizo, mora biti v ustrezni embalaži, ustrezno čist in ustrezno označen, takšen kot ga čebelar daje v promet. Količina medu, ki ga čebelar odda v analizo, je v prvem paketu najmanj 450g, v drugem paketu najmanj 900 g.

Vsak čebelar, ki bo oddal svoj med v analizo, mora prejeti rezultate analiz s komentarji, s katerimi se ga seznani o vzorcu medu in se mu glede morebitnih nepravilnosti tudi svetuje v zvezi z njihovo odpravo.

Več informacij o javnem naročilu:

http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/period/1338501600/2591999/archived/browse/11/select/sporocilo_za_javnost/article/12447/5740/c19eb8278eedc4df0e08e8c515578560/

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook