Kmetijstvo objavil

Z novim forumom do učinkovitejšega urejanja razmer na področju preskrbe s hrano v EU

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano mag. Dejan Židan se je na povabilo podpredsednika Evropske
Komisije, Antonija Tajanija, pristojnega za industrijo in podjetništvo, v
Bruslju udeležil prvega Foruma na visoki ravni o bolje delujoči verigi
preskrbe s hrano v Evropi. Foruma so se poleg podpredsednika Evropske
komisije, udeležili še trije komisarji, 13 ministrov držav članic EU in
vodje največjih prehranskih podjetij v EU. Na forumu udeleženci posebej
poudarjajo, da je v interesu vseh strank v verigi preskrbe s hrano, da
bi bolje delujoča veriga služila za spodbujanje trga in da bi poštena
ter trajnostna delitev dodane vrednosti v verigi preskrbe s hrano
prispevala k dvigu splošne učinkovitosti, konkurenčnosti in trajnosti.
Minister mag. Židan je ob tem izpostavil, da se Slovenija zaveda
problema neravnovesja v verigi preskrbe s hrano, na resno stanje pa
opozarja tudi razprava in sklepi Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v DZ.

Veriga preskrbe s hrano povezuje tri pomembne sektorje evropskega
gospodarstva: kmetijstvo, živilsko-predelovalno industrijo in
distribucijo, ki skupaj prispevajo več kot 5% evropske dodane vrednosti
in 7% zaposlitev. Po besedah ministra mag. Dejana Židana ima forum ima
izjemno pomembno funkcijo, saj z njim nastaja permanenten način, da se
uredijo razmere na področju preskrbe s hrano v EU. Na forumu udeleženci
posebej izpostavljajo področja, kot je: izboljšanje strukture in
konsolidacija agroživilskega sektorja, večja transparentnost, boj z
nepošteno trgovinsko prakso, spodbujanje samoregulacije pobud ter SKP in
politika konkurence.

Udeleženci foruma poudarjajo tudi potrebo po spodbujanju trajnostnega in
tržno naravnega odnosa v prehranjevalni verigi, podpirajo pa so tudi
sorazmerno ravnovesje moči med zainteresiranimi stranmi v verigi
preskrbe s hrano, da bi se na evropski ravni okrepila konkurenčnost v
razmerju do primarnih proizvajalcev, predelovalcev in potrošnikov. Ob
tem so poudarili, da morajo dejavniki za boljše delovanje verige
preskrbe s hrano temeljiti na tržno usmerjenih načelih in ne povzročati
nepotrebnega upravnega bremena.

Forum obravnava tudi poročilo Evropske Komisije o bolje delujoči verigi
preskrbe s hrano v Evropi, kjer so poudarjene številne težave, ki so se
pokazale zaradi dramatične nestanovitnosti cen osnovnih proizvodov v
kmetijskem in živilskem sektorju. Težave naj bi bile povezane s povečano
koncentracijo v sektorju trgovine na debelo in trgovine na drobno ter z
verigami veleblagovnic, rastjo njihove tržne moči in različnimi
praksami zlorabe moči prevladujočega kupca v verigi preskrbe s hrano.
Komisija opozarja na številne nepoštene prakse pri sklepanju pogodb,
omejen dostop na trg in neupravičene pristojbine, ki jih morajo
proizvajalci plačati za uvrstitev živilskih izdelkov v ponudbo v
sektorju prodaje na drobno. Poleg tega se v sporočilu sproža vprašanje,
zakaj so kmetje v skoraj vseh sektorjih žrtve zniževanja cen na pragu
kmetije, medtem ko potrošniki pri nakupu končnih izdelkov plačujejo
enake ali višje cene. Podatke o maržah in njihovi porazdelitvi v celotni
verigi preskrbe s hrano je po navedbah Komisije težko pridobiti. Kot
odziv na te težave pa Komisija predlaga večjo preglednost cen z namenom
povečevanja konkurence in preprečevanja nestanovitnosti cen. Pričakuje
se, da bo boljši pretok informacij med tržnimi partnerji o ponudbi in
povpraševanju ter cenah in pogodbah povečal konkurenco. Vendar pa je
trenutno v državah članicah ali na ravni EU na voljo zelo malo podatkov o
oblikovanju cen na ravni predelave, prodaje in trženja.

Poleg podpredsednika Evropske komisije Antonija Tajanija se foruma
udeležujejo še komisar Michel Barnier, pristojen za notranji trg in
storitve, komisar Dacian Ciolos, pristojen za kmetijstvo in razvoj
podeželja in komisar John Dalli, pristojen za zdravje in varstvo
potrošnikov. K sodelovanju na forumu pa so poleg Slovenije povabljene še
Nemčija, Danska, Španija, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija,
Nizozemska, Poljska, Velika Britanija in Švedska.

Forum bo nadomestil prejšnjo skupino na visoki ravni, zagotavljal pa bo
tekočo in transparentno izvajanje časovnice v koordinaciji z vsemi
akterji v verigi preskrbe hrane. Leta 2008 je bila namreč ustanovljena
skupina na visoki ravni, ki se je ukvarjala z vprašanjem konkurenčnosti
kmetijsko-živilske industrije. Marca 2009 je ta skupina predstavila
rezultate svojega dela v obliki 30 priporočil snovalcem politik, julija
istega leta pa je sledila izdelava časovnice glavnih iniciativ, ki so
vsebovale vse ukrepe, s katerimi bi dosegli priporočila skupine.
Evropska komisija je proučila priporočila in predlagala konkretne
spremembe politik v gradivu “Boljše boljše delovanje verige preskrbe s
hrano v Evropi” (COM (2009) 591). Komisija sedaj namerava to delo
nadaljevati in razširiti preko Foruma na visoki ravni na temo neskladja v
agroživilski verigi.

 VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook