Za pravilno načrtovanje gnojenja

Pred setvijo in oskrbo rastlin s potrebnimi hranili preverite, kakšna je vsebnost hranil v tleh  

Za
pravilno gnojenje je treba poznati založenost tal s hranili. Da to
ugotovimo, je treba dati tla v analizo v ustrezen laboratorij. Vzorec
tal za analizo mora biti pravilno odvzet. Kakovostno vzorčenje opravimo
s  sondo. Oddati moramo povprečen vzorec, ki je sestavljen iz 20-25
posameznih vzorčkov zemlje, odvzetih po celotni parceli. Skupna masa
vzorca naj ne presega 1 kg.

Priporočena globina
vzorčenja na njivah in vrtovih je do 20 cm, na travinju do 6 (5) cm, v
zatravljenih trajnih nasadih do 30 cm, kjer pa so tla v trajnih nasadih
obdelana, vzamemo dva vzorca na globinah od  0 do 20 cm in 20 do 40 cm.  

Za
pomoč in navodila se obrnite na kmetijsko svetovalno službo. Povprečen
vzorec, ki ste ga ustrezno označili (ime parcele, globina vzorčenja,
podatki o lastniku), ter napisali ali gre za njivo, vrt, travnik,
sadovnjak…, dostavite v čistih papirnatih ali plastičnih vrečkah v
laboratorij.

Analize zemlje opravljajo tudi laboratoriji, ki delujejo v okviru kmetijsko gozdarskih zavodov:

– KGZS – Zavod Murska Sobota tel.: (02) 539 14 25;

– KGZS – Zavod Maribor tel.: (02) 228 49 15, 228 49 27;

– KGZS – Zavod Nova Gorica tel.: (05) 335 12 24, 335 51 200;

– KGZS – Zavod Ptuj tel.: (02) 749 36 32.

 KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook