Gozdarstvo objavil

Za promocijo kmetijstva in gozdarstva

Za promocijo in trženje kmetijskih in gozdarskih izdelkov je sedaj na Postojnskem, Pivškem in Bistriškem namenjenih 75.000 evrov dodatnih sredstev. Vsak, ki želi promovirati in tržiti svoje izdelke, se lahko prijavi na razpis Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom.

Aleš Zidar, strokovni vodja Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je dejal: »V zadnjem razpisu v proračunskem obdobju EU med letoma 2007 in 2013 za območje treh občin, postojnske, ilirskobistriške in pivške, je na voljo 75.000 evrov za sofinanciranje izvedbenih projektov. Projekte lahko prijavi LAS in prebivalci omenjenih treh občin, ki imajo pripravljene projekte do faze izvedbe z ustreznimi dokumenti. Podana mora biti tudi jasna finančna konstrukcija z realno oceno stroškov, za katere niso prejeli občinskih, državnih ali evropskih subvencij. Prednost pri pridobivanju sredstev bodo imele brezposelne in invalidne osebe. Najnižji znesek pomoči je lahko 2000 evrov, najvišji pa lahko zajema celo vsa sredstva, namenjena prosilcem iz ene od treh občin.«

Podprli bodo štiri vsebinska področja naložb in sicer: urejanje turistične infrastrukture, trženje in promocija kmetijskih in gozdarskih proizvodov, projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami in prireditve, ki jih podpirajo tudi občine.

Društvo je od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobilo dodatna sredstva (v višini 75.000 evrov), ker je eno najuspešnejših slovenskih lokalnih akcijskih skupin (LAS) po kriteriju črpanja in porabe sredstev iz programa Leader. Za območje ilirskobistriške občine nekaj več kot 27.000 evrov, za območje pivške skoraj 12.500 evrov in za postojnske občane skoraj 35.400 evrov.

Rok za oddajo načrtov izvedbenih projektov poteče konec oktobra, zato bodo morali interesenti svoje vloge oddati do 5. septembra. Vsem je tudi na razpolago brezplačno svetovanje, ki ga bo opravila RRA Notranjsko-kraške regije s sedežem v Pivki.

Vir:

Primorske novice, 22. avgust 2012

 Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook