Kmetijstvo objavil

Za večjo transparentnost kmetijskih subvencij

Evropska komisija je sprejela predlog za nova pravila v zvezi z objavo informacij o upravičencih do sredstev iz evropskih kmetijskih skladov. Še vedno se bo upoštevalo varstvo osebnih podatkov in nekatere omejitve pri objavi posameznih imen, toda komisija od članic zahteva, da objavijo bolj natančne podatke zlasti o namenu in vrsti pomoči ter opis ukrepov za katere so bila sredstva dodeljena.

»V času, ko je veliko držav članic svoje nacionalne proračune zmanjšalo, menim, da je zelo pomembno obveščati državljane glede tega, kako je bila pomoč iz skupne kmetijske politike dejansko porabljena,« je dejal komisar Dacian Cioloş, ko je Komisija sprejela novo Uredbo o preglednosti.

Spremembo pravilnika o preglednosti morajo še uskladiti s potrebo po zaščiti osebnih podatkov. To se predvsem nanaša na sodbo iz leta 2010 (9. november), ki je delno razveljavila uredbo o preglednosti v kmetijskem sektorju, zlasti v zvezi z objavo informacij o posameznih upravičencih. Komisija je takoj, ko je bila sodba sprejeta nemudoma države članice pozvala, da prekinejo z objavo podatkov o posameznikih.

Nova pravila se od prejšnjih, katere je sodišče razveljavilo razlikujejo v naslednjih točkah:

  • temelji na podrobnih, revidiranih utemeljitvah potreb za javni nadzor porabe evropskih kmetijskih sredstev z namenom, da se zaščiti finančne interese Unije;
  • zahteva po bolj podrobnih informacijah, katere se posreduje za vrsto pomoči in opis ukrepov, za katere so bile dodeljena sredstva;
  • vključujejo minimalno vrednost, pod katero ime upravičenca ni potreba objaviti.

Uvedba minimalne vrednosti v nobenem primeru ne pomeni zmanjšanje popolnosti predloženih informacij.

Nazadnje opravljena raziskava Eurobarometra iz leta 2011 kaže, da se kar 62% državljanov strinja z objavo informacij o upravičencih skupne kmetijske politike (SKP), medtem ko jih je le 22% proti.

Vir in več informacij:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/1006&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Martina Vodopivec, dipl. inž. agr. in hort.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook