Kmetijstvo objavil

Začetek izdaje odločb o izdvojitvi in prenosu plačilnih pravic

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je začela izdajati
odločbe o izdvojitvi plačilnih pravic v nacionalno rezervo ter odločbe o
zahtevkih za prenos plačilnih pravic. Predvidoma bo izdanih 4.900
odločb o prenosu plačilnih pravic in 10.000 odločb o izdvojitvi
plačilnih pravic.

Plačilna
pravica je pravica do plačila na hektar upravičene površine in je
sestavljena iz regionalnega plačila in morebitnih dodatkov in je enaka 1
hektarju upravičene površine. Agencija je dne 20. februarja 2012 po
uradni dolžnosti preverila stanje glede izkoriščenosti plačilnih pravic v
Registru plačilnih pravic. Plačilne pravice, ki v obdobju dveh let
(2009-2010) niso bile izkoriščene, bodo odvzete imetnikom in izdvojene v
nacionalno rezervo.

 

Agencija je
začela tudi z izdajo odločb o prenosu plačilnih pravic na podlagi
zahtevkov, ki so jih v obdobju med 15. septembrom 2011 in 31. januarjem
2012 vložili prenosniki (imetniki) in bodoči prevzemniki plačilnih
pravic. Tako pridobljene (dodatne) plačilne pravice bodo lahko
prevzemniki uveljavili v zbirni vlogi za leto 2012, z zahtevkom za
izplačilo plačilnih pravic z vsemi dodatki za leto 2012.

ARSKTRP

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook