Kmetijstvo objavil

ZAČETEK ODDAJE ZBIRNIH VLOG LETOS ŽE 27. FEBRUARJA

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja nosilce kmetijskih gospodarstev opozarja, da se kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2012 začne že 27. februarja.

                                                     

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko svoje vloge na Agencijo oddali do 7. maja, zamudniki pa še do 1. junija 2012. Zbirno vlogo morajo tudi letos vložiti vsi, ki želijo v letu 2012 vlagati zahtevke za kateregakoli od ukrepov kmetijske politike, imajo obveznost za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov (KOP), so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti ali pa dajejo v promet živinska gnojila.

 

Prejšnja leta so nosilci kmetijskih gospodarstev na dom prejeli navodila oz. kratek opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike ter podatke o zemljiščih v uporabi. Letos Agencija omenjenih podatkov in navodil nosilcem ne bo pošiljala na dom. Kratek opomnik za uveljavljenje ukrepov kmetijske politike za leto 2012 v tiskani obliki je nosilcem že na voljo pri kmetijskih svetovalcih (na vseh izpostavah Kmetijske svetovalne službe, ki deluje v okviru KGZS). Vsa navodila, obrazci, informacije in podatki, ki so potrebni za uveljavljanje neposrednih plačil in plačil Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 za ukrepe osi 2, pa so na voljo na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na portalu: »Zbirna vloga 2012…od A do Ž«.

 

Agencija je na dom poslala pisno opozorilo le tistim nosilcem, ki imajo v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) neusklajene podatke, zaradi katerih vnos zbirne vloge ne bo mogoč in jih pozvala, da naj podatke v RKG na svoji upravni enoti uredijo najpozneje en dan pred oddajo zbirne vloge. Z urejenimi podatki v RKG in v registrih živali ter pravilno izpolnjenimi in pravočasno oddanimi vlogami lahko vlagatelji sami prispevajo k hitrejši obdelavi zahtevkov in k hitrejšim izplačilom.

Z.K.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook