Kmetijstvo objavil

Zagotovitev manjše ogroženosti kmetijske proizvodnje

 »Potrebno je omiliti poseg v prostor in zagotoviti čim manjšo ogroženost kmetijske proizvodnje.«

Državna sekretarka Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Tanja Strniša, si je dne 12.12.2011 na povabilo strokovnjakov in kmetov ogledala lokacije za gradnjo suhih zadrževalnikov vode v Spodnji Savinjski dolini in se udeležila razprave na to temo. Mag. Strniša je poudarila, da so okoljskemu ministrstvu dali jasna navodila in pogoje, kaj vse je potrebno storiti preden bodo dali soglasje k posegu v prostor. Razprave se je ob koncu udeležil tudi minister mag. Dejan Židan, ki je poudaril, da mora do konca januarja okoljsko ministrstvo pripraviti jasne odgovore na odprta vprašanja pri tem primeru.

»Namen ministrstva je omiliti poseg v prostor oziroma zagotoviti čim manjšo ogroženost kmetijske proizvodnje«, je poudarila državna sekretarka. Ob tem je dodala, da ima projekt, ki se je pripravljal nekaj let, pozitivne in tudi veliko negativnih učinkov na kmetijstvo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Ministrstvu za okolje in prostor naložilo dopolnitev okoljskega poročila. »Želimo si, da bi bil poseg v prostor minimalen, zlasti tam, kjer je kmetijska proizvodnja intenzivnejša. Druge alternative za postavitev zadrževalnikov ni«, je poudarila državna sekretarka in se ob tem vprašala ali jih bomo gradili tu ali pa jih sploh ne bo. Poudarila je še, da je treba zagotoviti primerne tehnologije za kmetovanje na območjih, kjer bodo ti zadrževalniki, prav tako mora biti kmet upravičen do odškodnine, če bo omejen pri kmetovanju.


Kmetje so predstavnike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, katerim se je ob koncu razprave pridružil tudi minister mag. Židan opozorili, da je gradnja zadrževalnikov vode predvidena na najboljših kmetijskih zemljiščih, precej hmeljskih nasadov pa s projektom sploh ni zajetih. Minister mag. Dejan Židan je kmetom zagotovil, da se bodo do konca januarja ponovno sestali na ministrstvu. Do takrat pa mora okoljsko ministrstvo pripraviti jasne odgovore glede morebitnih vplivov na okolje in glede pomislekov, ki jih poudarjajo kmetje.

MKGP

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook