Kmetijstvo objavil

Zaključek javnega poziva za pripravo posamičnega programa ohranjanja kmetije

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obvestilo, da
se  19. 5. 2010  iztekel rok za oddajo vloge na javni poziv za pripravo
posamičnega programa ohranjanja kmetije, ki uveljavlja prednostno
pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije.

Prednostno pravico je lahko uveljavljala fizična oseba na podlagi
posamičnega programa ohranjanja kmetije, ki je osnova za pripravo
Programa ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem svetu z
omejenimi možnostmi gospodarjenja.

Spremembe in dopolnitve Zakona o gozdovih konec leta 2007 so omogočile,
da fizična oseba, ki je kmet v skladu s predpisi, ki urejajo promet s
kmetijskimi zemljišči in aktivno gospodari na kmetiji v gorskem oziroma
hribovitem svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, lahko uveljavlja
prednostno pravico pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v
državni lasti.

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo za pregled prispelih
vlog imenoval komisijo, ki jih bo v čim krajšem času pregledala ter
vlagatelje nepopolnih vlog tudi pozvala na dopolnitev.

Ministrstvo je javni poziv objavilo v Uradnem listu RS (št. 12/2010) 19. 2. 2010.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook