Kmetijstvo objavil

Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2011 – končni podatki

V maju 2011 zaklali več perutnine, goveda in konj prav toliko, ovc in prašičev pa manj kot prejšnji mesec.

V maju 2011 so v klavnicah zaklali manj ovc in prašičev, nekoliko več perutnine in goveda, konj pa enako število kot v aprilu 2011
V
slovenskih klavnicah so v maju 2011 zaklali za približno 1 % več
perutnine, neznatno več goveda in enako število konj kot prejšnji mesec,
manj pa ovc (za približno 60 %) in prašičev (za nekaj manj kot 13 %).

Manjša
kot prejšnji mesec je bila masa zaklanih ovc (za nekaj več kot 50 %),
prašičev (za okoli 13 %), konj (za skoraj 2 %) in goveda (za približno
2 %), večja pa masa zaklane perutnine (za približno 1 %).

V maju 2011 zaklali več ovc, konj in goveda kot v maju 2010, manj pa prašičev in perutnine
V
maju 2011 so v slovenskih klavnicah zaklali za okoli 9 % več ovc, za
približno 2 % več konj in za nekaj manj kot 2 % več goveda kot pred enim
letom, prašičev in perutnine pa manj kot pred enim letom,in sicer
prašičev za okoli 12 %, perutnine pa natančno za 4 %.

Večja kot
pred enim letom je bila masa zaklanih ovc (za približno 15 %), konj
(natančno za 2 %) in goveda (nekoliko večja), manjša kot pred enim letom
pa masa zaklanih prašičev (za okoli 18 %) in masa zaklane perutnine (za
okoli 10 %).

V maju 2011 so v klavnicah zaklali 250 glav
uvoženega goveda (to je za nekaj več kot 40 % več kot prejšnji mesec).
Trupi tega goveda so skupaj tehtali 22 ton (ali za okoli 37 % več kot
prejšnji mesec). To govedo (teleta) je bilo uvoženo iz Madžarske.

Zakola uvoženih prašičev pa v maju 2011 v slovenskih klavnicah ni bilo.

Tabela 1: Zakol živine v klavnicah, Slovenija, maj 2011
Zaklane živali Masa očiščenih trupov
število skupaj (t) povprečna (kg)
Konji 135 31 232,18
Govedo 9.791 2.806 286,56
Prašiči 21.470 1.780 82,89
Ovce 804 11 13,96
Koze 40 0 6,63
Kunci 1.113 1 1,30
Perutnina 2.773.458 5.113 1,84
Vir: SURS, MKGP, VURS

Tabela 2: Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija, maj 2011
V 2011 
IV 2011
V 2011
V 2010
število masa število masa
Konji 100,0 98,1 102,3 102,0
Govedo 100,3 98,4 101,7 100,1
Prašiči 87,4 87,3 87,9 81,6
Ovce 39,7 49,7 108,6 114,5
Perutnina 101,2 101,2 96,0 90,5
Vir: SURS, MKGP, VURS

Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija, maj 2010 – maj 2011
Grafikon 1: Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija, maj 2010 - maj 2011

Vir: SURS, MKGP, VURS

Metodološko opozorilo
Podatke
o zakolu v manjših klavnicah pridobimo od Veterinarske uprave Republike
Slovenije (VURS), podatke o zakolu goveda pa iz Centralnega registra
govedi (CRG), ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP).

Dostop do podatkov
Podrobnejši
podatki in časovne serije
so
dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način
pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani
uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in
možnost
naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Vir: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4054

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook