Kmetijstvo objavil

Zakonodajne spremembe podpirajo uvajanje živil vrtce in šole, ki so v shemah kakovosti

Če si želimo zdravo prihodnost,
potrebujemo zdrave otroke. Če želimo zdrave otroke, jim moramo nuditi
zdravo, kakovostno hrano. Otroci naj bi imeli najboljši možen začetek v
življenju. Zdrava hrana v obdobju rasti in razvoja vseh funkcij
(gibalne, miselne, socialne, razmnoževalne …) naj bi jim omogočila
razmišljanje, pridobivanje izkušenj, učenje, igro …To so bila vodila za
zakonodajne spremembe in ostale aktivnosti, ki podpirajo uvajanje
zdravih, lokalnih in ekoloških živil v prehrano vrtcev in šol.

V zadnjih letih so bili izvedeni ključni začetni nacionalni ukrepi, ki
bodo sočasno pozitivno vplivali na zdravje, ekološko kmetijstvo,
gospodarstvo in čisto okolje. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem naročanju, ki ga je vlada RS sprejela novembra 2007 ter
je bil kasneje sprejet tudi v državnem zboru, določa, da se prednostno
obravnavajo živila, ki so v shemah kakovosti. Upravičene sheme kakovosti
so: ekološka pridelava in predelava, zaščiteni kmetijski pridelki
oziroma živila, kakovostna vina, vrhunska vina, integrirana pridelava,
višja kakovost. Namen spremembe zakona je uvesti najkakovostnejšo hrano
čim širše, predvsem pa v oskrbo vrtcev, šol in domov za ostarele.

Tudi Ministrstvo za zdravje v
sodelovanju z drugimi resornimi ministrstvi in strokovnimi
organizacijami v zadnjem obdobju posveča veliko pozornost uravnoteženemu
načinu prehranjevanja prebivalcev Slovenije. V okviru uresničevanja
nacionalne prehranske politike so bile oblikovane smernice za zdravo
prehrano otrok, mladostnikov, študentov, delavcev, pacientov v
bolnišnicah in starostnikov, ki opredeljujejo tudi pomen vključevanja
lokalno pridelane hrane za zagotavljanje kakovosti dnevnih obrokov. Na
podlagi ugotovitve, da vzgojno-izobraževalne ustanove pri naročanju ne
uporabljajo enotnih kakovostnih meril, so si zadali nalogo priprave
priročnika z merili kakovosti za javna naročila. Priročnik je pred
dobrim letom pričela pripravljati strokovna skupina pri Ministrstvu za
zdravje in je v zaključni fazi oblikovanja.

Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe,
predvsem z ekološko hrano, ki ima v Sloveniji velik potencial, so
potrebna prizadevanja in sodelovanje različnih partnerjev v državi.
Povpraševanje potrošnikov po svežih in kakovostnih domačih pridelkih in
ekoloških živilih je ključna za razvoj slovenskega ekološkega
kmetijstva, lokalne samooskrbe in zagotavljanje prehranske varnosti
prihodnosti.

Kako pa v tujini?

Italija, Avstrija, Španija (Andaluzija),
Švedska, Finska, Norveška, Danska so države, ki so nekaj korakov pred
ostalimi na področju uvajanja ekoloških živil v prehrano otrok in
mladostnikov.

Za vzpodbudo naj naštejemo nekaj številk. V Italiji, kjer je bilo
uvajanje ekološke hrane v vrtce in osnovne šole politična odločitev,
sprejeta v posameznih mestnih občinah (Rim, Ferrara, Gorica, Videm,
Pordenone …) je danes že 658 eko šolskih kuhinj, ki dnevno razdelijo
900.000 skoraj v celoti ekoloških obrokov. Po številu šol z ekološko
hrano je v vrhu pokrajina Emilija-Romanja, nato Lombardija in Toskana. V
Franciji so v šolah leta 2006 postregli 4.500.000 obrokov, v Angliji
1.500.000.

Mesto Ferrara – dober primer trajnostnega zelenega naročanja javnega sektorja.

V Ferrari so pred trinajstimi leti
sprejeli politično odločitev, da uvedejo ekološko hrano v šole in vrtce.
Na začetku so imeli težave s preskrbo, pomanjkanjem ponudnikov; med
prevozom je prihajalo do mešanja s konvencionalnimi živili itd. Danes
vsi vrtci v Ferrari otrokom nudijo ekološke obroke iz 85 % ekoloških
živil. Ta cilj so dosegli postopno in s tesnim sodelovanjem mestnih
oblasti, staršev, pedagoških delavcev in kuhinjskega osebja. Projekt ne
zajema le ekoloških živil, temveč vse vidike trajnostnega razvoja in
socialne pravičnosti. Ponosni so, da so v času ekonomske krize že
vzpostavili lokalno preskrbo z ekološko hrano. Pri javnem naročanju
upoštevajo prehranske kilometre (razdaljo, ki jo je živilo prepotovalo),
ekološke certifikate in načela pravične trgovine.

Tudi v Rimu so s pomočjo mestnih oblasti
v vse vrtce uvedli ekološka živila. Enkrat tedensko je v šolah za
sladico pri kosilu ekološka banana iz sistema pravične trgovine, s čimer
želijo poudariti socialno odgovornost javnih proračunskih porabnikov.

Med državami, ki je v zelenem naročanju
za živila uspešna, je tudi Švedska. Mesto Malmö si je zastavilo cilj 100
% ekoloških živil do leta 2012. Zanimiv je tudi projekt Hrana za
življenje, ki poteka v Angliji. V najnovejši fazi projekta je 3.500 šol
in organizacija Soil Association vzpostavilo partnerstvo za
zagotavljanje lokalne oskrbe. Cilj dejavnosti je povečati delež svežega
sadja in zelenjave, ki jih bodo šole dobivale od lokalnih eko
dobaviteljev.

VIR: www.zeko.si

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook