Kmetijstvo objavil

Zamik objave razpisa za ukrep “zgodnje upokojevanje kmetov”

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da je objava novega javnega razpisa za ukrep 113 »Zgodnje upokojevanje kmetov« za leto 2011 prestavljena do objave spremembe trenutno veljavne uredbe. Na pobudo predstavnikov Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in socialnih partnerjev, je namreč v pripravi sprememba uredbe, ki bo prinesla ugodnejše pogoje za izračun višine letne rente.

Objava novega javnega razpisa za ta ukrep, ki je bila v terminskem načrtu objave javnih razpisov predvidena v mesecu juniju, je prestavljena do objave spremembe Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja RS (PRP) za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 (Uradni list RS št. 28/2011, 37/2011).

Glede na sedaj veljavno uredbo, se pri izračunu variabilnega dela rente upoštevajo le kmetijska zemljišča, ki jih je imel kmet-prenosnik v lasti. V predlagani spremembi pa se bodo pri izračunu variabilnega dela rente upoštevala vsa kmetijska zemljišča, ki so v upravljanju kmetije.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook