Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – GOZDOVI IN NJIHOVE FUNKCIJE

Če ne bi ljudje obdelovali in vzdrževali gozd bi danes le ta verjetno pokrival večji del države. Je pa res da prav gozdovi spadajo med dobro ohranjene ekosisteme pri nas. Gozd ima pri nas velik pomen, ki iz dneva v dan bolj narašča. Njegovi produkti so praktično uporabni skoraj v vseh vrstah industrij.

Pri nas ločimo tri skupine funkcij gozdov: ekološke, socialne in proizvodne. Vsem državljanom je zakonsko dovoljen vstop v gozdove neglede na to ali so lastniki tega gozda ali ne. Vsi lastniki gozdov pa morajo vzdrževati zgoraj navedene funkcije. Na trenutke se pojavlja velik interes po pokrivanju ekonomskih potreb, predvsem na območjih občutljivih gozdov je to lahko nevarno. Dokazano pa je, da posledice nosita tako družba kot tudi gozd. Je pa res, da čisto vseh gozdov ne moremo racionalno izkoriščati. Ena izmed ovir je lahko nemogoč dostop do takih gozdov.

Stroka si prizadeva ustvarjati ukrepe, ki bi zagotavljali, da bi bili gozdovi zdravi, ohranjeni in biološko zdravi. Ključnega pomena tukaj je medsebojno sodelovanje. Les je pomembne vir dohodka za mnogo ljudi. Predvsem kmetje veliko sekajo in prodajajo les, da si na ta način malo izboljšajo ekonomski položaj. Ljudje so tudi vse bolj ozaveščeni in vedo kako pomemben je gozd. Veliko lastnikov gozdov se trudi, da bi se gozdovi čim manj zaraščali. Veliko slovenskih hlodov pa izvažajo tudi v tujino, predvsem v sosednjo Avstrijo, kjer je les še bolj cenjen. Pri nas se trudijo, da bi čim več lesa ostalo znotraj države. Tako bi se odprlo več delovnih mest in les bi začeli še bolj izkoriščati, kot ga sedaj.

Gozd pa ima tudi ekološke funkcije. V gozdu je namreč zrak zelo čist in svež. Gozd pripomore tudi k uravnavanju vodnega režima in kakovosti vode. Je pa res, da gozdarstvo velja za primer ohranjanja biotske raznolikosti. V ta namen je Evropska unija ustanovila omrežje Natura 2000. Vedno bolj pa so prepoznavne tudi socialne storitve gozda. Veliko vlogo ima pri varovanju naravnih, kulturnih vrednot, ter ohranjanju vrednost. Tudi pri rekreaciji in turizmu ima gozd svoj pomen. Veliko ljudi se sprehaja po gozdu in se tam tudi sprošča. Prispeva pa svoj delež tudi k vizualni podobi kraja. So pa to storitve, ki ne prinašajo velikega dohodka.

Na okolje vplivajo tako živi kot tudi neživi dejavniki. Biotski dejavniki so velika neznanka, predvsem zato, ker je zelo zapletena.

VIR: BRUS, R. : Drevesne vrste na slovenskem. 1.,izdaja. Ljubljana : Založba Mladinska knjiga, 2009

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook