Zelenjadarstvo objavil

ZANIMIVOST – LASTNOSTI SLADKORNE PESE

Pogoj, da bomo dobili dober in kvaliteten pridelek je ta, da je rast povsem nemotena in, da je omogočen razvoj korena. Sama rastlinica se razvije iz kalčka. Med samo rastjo se koren debeli. Koreninice in klična lista se razvijeta iz glavnega korena. Klična lista imata podolgovato obliko, njuna povprečna dolžina pa je 2 cm. Aktivna sta do takrat, dokler se ne razvije 6 do 8 stalnih listov, potem pa avtomatsko odmreta. Sta prvi organ rastline za fotosintezo, hkrati pa imata še zelo pomembno vlogo pri prehrani rastline. Obvezno morata biti zavarovana. Prvi listi se razvijejo pravokotno na klična lista.

Koren sladkorne pese je vretenaste oblike. Tam izraščajo stranske korenine, prične pa se tudi najbolj pomemben del korena, to pa je telo. V slabih in neugodnih razmerah lahko pesa požene tudi stranske korenine tudi zunaj žlebov. Taki koreni niso preveč priljubljeni, predvsem zaradi večje primesi. Koreninski sistem je najbolje razvit v ornici. Vrat imenujemo tisti del, ki leži med zgornjim delom korena in najbolj spodnjimi listi glave.

Glava korena se prične pod spodnjimi listi. Njena najvišja točka se imenuje teme glave. Sam prehod iz vratu v glavo se lahko zelo natančno določi. Če pogledamo iz tehnološkega vidika, sta pri tej sorti pese zanimiva samo telo korena in vrat. Glava in listje niti niso tako pomembni. Vedeti moramo, da v tovarno, kjer jo bodo predelovali naprej, prispe samo spodnji del glave. Pomembna pa sta tudi telo korena in razvejan sistem korenin s koreninskimi laski. Ti laski hitro odmirajo, vendar se stalno obnavljajo. Pesa ima sposobnost obnavljanja stranskih korenin, je pa res, da je delež korenine majhen. Za spravilo pese sta pomembni njena zunanja oblika in lega v zemlji. Sladkorna pesa se od ostalih gojenih vrst razlikuje po tem, da prav s svojim zgornjim delom korena zelo malo zraste iz tal. Temena so dokaj neenakomerne višine, zato lahko povzročajo določene težave pri strojnem spravilu. Najboljša oblika te pese je ta, katera je brez stranskih izrastkov.

List sladkorne pese je sestavljen iz listne ploskve in listnega peclja. Zanimivo je, da so listi spiralno razporejeni. Med posameznimi sortami so razlike pri listih zelo majhne in komaj opazne. Razlikujejo se po številu, velikosti in obliki. Njihova življenjska doba pa je odvisna od razmer. Lega listov v rozeti je lahko vodoravna ali pokončna.

Steblo se oblikuje nekje v drugem letu iz popka v pazduhah listov. Je vejnato in nosi veje prvega, drugega in tretjega reda. Stranske veje in steblo so zelene barve. V drugem letu rasti, pa se lahko pojavijo trdoglavci. To so pese, katere ne oblikujejo cvetnega stebla, ampak iz glave poženejo samo listi.

Seme sladkorne pese je ovalne oblike in je ovito z dvoplastno opno. Ima gladko svetlečo površino ter je temnejše barve.

Vir: ŠTEFANČIČ,T in Š. Hozjan : Sladkorna pesa. Ormož : 1998

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook