Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – LES KOT SUROVINA

Les poznamo že mnogo let in ga uporabljamo za različne namene. Nekateri iz lesa delajo hiše, ograje, orožje in še mnogo drugih stvari. Je pa res, da je treba les predelati za kasnejšo predelavo.

Les je bila nekoč in delno tudi danes zelo uporabna surovin iz katere so lahko pridelali marsikaj. Bil je na samem vrhu svetovne proizvodnje. Kasneje so ga izpodrinile druge surovine, ki so se hitreje razvijale. To je bilo predvsem opazno na področju gradbeništva in energetike.

Šele v zadnjem času se je začelo poudarjati kako pomemben je les za ljudi. Kot naravna surovina nima nekih slabih posledic na okolje, kar je zelo pomembno. Razvoj obdelave tega materiala je v zadnjih desetletjih močno napredoval. V okrogli obliki je les le redko uporaben, zato ga strojno predelamo v želeno obliko za kasnejšo uporabo.

Okrogli les najprej predelamo na žagarskih obratih nato pa narejen produkt uporabimo ali pa ga predelamo naprej z ustrezno mehanizacijo. Les mora biti posušen na končno vlažnost izdelkov. Za elemente, ki jih bomo uporabili na zunanjih straneh objektov naj vlažnost znaša 15 %, za elemente, ki jih bomo imeli znotraj objekta pa naj bo vlažnost od 8 % do 12%.

V zadnjem desetletju je v Sloveniji propadlo veliko predvsem večjih podjetij, ki so se ukvarjali z predelavo lesa v različne produkte. Je pa znano, da Slovenci ne znamo izkoristiti dovolj lesa, ki ga imamo na voljo. Namesto, da bi večino lesa predelali sami, ga izvažamo v tujino, kjer pa les bolj cenijo kot pa pri nas.

Vir: MERZELJ,F. : Žagarstvo. Ljubljana : Založba Kmečki glas, 1996.

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook