Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – MOLŽA Z ROBOTOM

Na večjih kmetijah pa molzejo tudi z robotom. Zelo moramo biti previdni na znake, ki nam jih daje krava. Uspešnost molže je odvisna od lahkotnosti, od tega kako krave hodijo k robotu in od tega kako kmet dela s čredo. Tiste, ki so zdrave in imajo dober tek same hodijo k robotu, kar je zelo zanimivo. Hlev pa mora biti dobro zasnovan in urejen, da se žival znajde v njem.

Praksa kaže, da si kmetje želijo izvesti molžo dvakrat na dan, saj ima to določene prednosti. Večja je proizvodnja mleka in manjši je stres za vime. Teoretično naj bi bile pomolžene 2,5 krat na dan. Tiste krave, ki imajo več mleka so lahko dnevno pomolžene tudi trikrat ali štirikrat dnevno. Tehnologija je tako napredna, da če se krava prehitro vrne k robotu jo ta zavrne in je ne pomolze.

Kot je že bilo omenjeno je zelo pomembna zasnova hleva. Na voljo morajo imeti dovolj prostora, da se lahko gibljejo. Usmerjamo jih z enosmernimi vrati. Tam, kjer molzejo z roboti je zdravje parkljev izrednega pomena, saj morajo krave samoumevno hoditi na molžo. Če pri hoji čutijo bolečine, bodo odšle manjkrat na molzišče. Pripraviti moramo načrt za zdravje parkljev. Največkrat izvedejo kar obrezovanje in ocenjevanje. Ne smemo pa jih rezati prehitro po telitvi, krvavitve zaradi laminitisa ne bodo vidne.

Zelo moramo premisliti, kje bomo postavili kopel za parklje. Načeloma jo namestijo v bližino izhoda iz molzišča. Vseskozi moramo preverjati, če ta kopel deluje. Krave, ki imajo bolečine v nogah se običajno izogibajo kopeli za parklje.

Njihov motiv, da pridejo na molžo je običajno ta, da bodo tam lahko »žrle«. Preden se odločimo za nakup robota se moramo zavedati, da bomo morali še toliko bolj opazovati in skrbeti za živali. Zdravje krav je v tem primeru še toliko bolj pomembno. V kolikor so slabo počutijo jih privedemo v molzišče, ker tega same najbrž ne bodo obiskale. Bolne krave so precej manj dejavne in so veliko bolj počasnejše.

Visoka telesna temperatura je prvi znak, da bo krava zbolela. Če pa vročine nimajo, jih lahko mučijo prebavne motnje ali pa je v šoku. Možnosti je več. V kolikor se kažejo še drugi simptomi, je najbolje, da pokličemo živinozdravnika, ki se na take stvari spozna.

Vir: HULSEN, J., Č. Praprotnik in F. Marlenn : Kravji znaki. Ljubljana : Kmečki glas

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook