Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – POMEMBNOST OLIVNEGA OLJA

Najboljša in najbolj kvalitetna zaščita rastlin je dobra izbira sorte. Priporočljivo je izbrati robustne drevnine. Potrebno je vedeti, da so breskve izjemno občutljiva vrsta sadja. Ni pa vse v samo dobri izbiri vrste, zelo je pomembno tudi to, kako so tla pripravljena. V kolikor ne nobenih težav imajo sadna drevesa manjšo možnost, da jo napadejo škodljivci ali kakšne bolezni.

V glavnem ne poznamo sadnih dreves, ki se med seboj ne bi razumele oziroma prenašale. Zato lahko brez težav posadimo hruške zraven jablane… in ostale kombinacije. Pomembno je, da so drevesa med seboj dovolj oddaljene, da imajo dovolj prostora za rast. Nikoli pa ne smemo grmov ali dreves saditi za velikimi drevesi. Pomembno pa je sledeče pravilo, da če npr: posekamo hruško ne smemo na to mesto zopet posaditi hruške. Posledica neupoštevanja tega pravila je, da se tla izčrpajo in so preveč obremenjena. Priporočljivo je zemljo zopet malo obdelati in jo izboljšati. Na to mesto nato posadimo drugo drevje ali vsaj drugo vrsto. Kolobarjenje moramo upoštevati tudi pri jagodah.

Prednost sadnih dreves je v tem, da niso izjemno odvisne od umetnega namakanja in oskrbe s hranili. Po tleh zrastejo metrske korenine. Pomembno pa je, da jim ob zasaditvi zagotovimo dovolj vode.

Drevesnim rastlinam kasneje lahko dodamo tudi kompost, ki ga porazdelimo okoli drevesa. Ni pa nujno, da uporabimo kompost. Nadomesti ga lahko tudi košena trava ali razrezan les. Zastiranje pa koristi predvsem jagodam.

Pri izbiri sadnih dreves moramo biti zelo previdni, da ne kupimo že okuženih dreves-sadik. Pomembno je tudi kako so tla pripravljena in kako jih vzdržujemo. Pomembno je , da upoštevamo pravilo, da na isto mesto ne smemo saditi istih dreves. Izkušeni sadjarji te zadeve zelo dobro poznajo in vejo kdaj in kako je potrebno ukrepati.

Vir: HIMMELHUBER, P. A. MAČEK In K. BOGATAJ : Zgodovina istrskega olja. 1. izdaja. 1. natis. Ljubljana : DZS, 2011

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook