Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – RAZVOJ ŽAGARSTVA

Les predelujejo skoraj po vsem svetu, saj imamo te surovine dovolj skoraj povsod. Največ se ga nahaja na severni polobli, kjer prevladujejo veliki proizvajalci. Med te zagotovo sodijo Kanada, ZDA, Evropa in predvsem Rusija. Te ustvarijo skoraj 70 % svetovne proizvodnje lesa. Kar 56 % lesa predelajo na žagarskih obratih, ostali delež pa uporabijo za predelavo v celulozo in različne plošče.

Pri nas uporabimo približno 58 % lesa za mehansko obdelavo, približno četrtino za celulozo in plošče preostanek pa za drva ali neposredno uporabo. Vedeti pa moramo, da to razmerje ni vedno enako in se s časom tudi spreminja.

Večja količina lesa, ki jo predelujejo v žagarskih obratih je bila že od nekdaj interesantna za mnoge podjetnike. To se vidi v tem, da je nastalo do danes izjemno veliko žagarskih obratov, ki se ukvarjajo s predelavo lesa. Prvi žagarski obrat so postavili na vodni pogon v Franciji leta 1235. Od takrat naprej je ta industrija močno napredovala, kar se vidi še danes. V začetni fazi je bila zmogljivost obratov majhna, ko pa so se pojavili parni stroji je žagarstvo doživelo velik razcvet.

Velik napredek je bil viden predvsem v drugi polovici prejšnjega in prvi polovici tega stoletja. Takrat so gradili železnice in so potrebovali veliko lesenih elementov. Hkrati pa so omogočale tudi dokaj cenovno ugoden prevoz surovin.

Po drugi svetovni vojni se je povečalo povpraševanje po gradbenem lesu, kar je še dodatno spodbudilo ljudi, da so si začeli postavljati žagarske obrate. Tanka hlodovina je zahtevala bolj hiter pretok obdelovancev prek strojev. Posledično so se začeli razvijati krožni žagalni ali iverilni stroji. Les cepamo s klini ter na tak način dobimo na površini čisto nič poškodovana vlakna, kar zahtevajo nekateri izdelki.

Tesan les pridobivamo s tesanjem, kar je povsem logično. Včasih so to počeli s sekiro, danes pa jo nadomeščajo sodobne naprave s katerimi lahko opravimo enako delo, vendar je to hitreje. Najbolj pogost način obdelave lesa je žaganje. V tej fazi lesu spremenimo obliko. Mehansko na tak način obdelamo kar 90 % vsega lesa.

Danes je močan napredek čutiti v razvoju mehanizacije, kar v nekaterih primerih nadomešča ročno delo.

Vir: MERZELJ,F. : Žagarstvo. Ljubljana : Založba Kmečki glas, 1996.

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook