Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – RIBIŠTVO PRI NAS

Tudi arheološke najdbe kažejo kako pomemben je bil in je ribolov. V preteklosti so bili ljudje prisiljeni loviti ribe, da so si na ta način nabrali hrano za preživetje. Prvi pripomočki za lovljenje rib so stari okoli 10.000 let, kar je zelo veliko. Težko si je predstavljati kaj se je dogajalo toliko let nazaj. Takrat so ribe lovili tudi z rokami in si pomagali z raznimi metodami in pripomočki, ki so jih imeli na voljo. Tehnologija se je začela razvijati in uporabljati so začeli trnke, vrvice in ostale pripomočke.

Gospodarski ribolov je način ribolova kjer se lovi ribe z mrežami in ladjami ali pa tudi z vršami. Prav za takim ribolovom stoji ogromna predelovalna industrija, ki poskrbi, da se ulovljene ribe tudi proda. Tistim ribe, ki so namenjene konzerviranju dodajo razne začimbe.

V zadnjih nekaj desetletjih je ribištvo pri nas napredovalo. Tudi tukaj je bilo na voljo vedno več pripomočkov, ki so omogočili večji ulov. V 20. Stoletju so prav v Izoli ustanovili ribiško industrijo. Prva tovarna za predelavi rib se imenuje Argo.

Danes pa je ribištvo pri nas na zelo slabi ravni. Po osamosvojitvi nas je prizadelo, da smo izgubili večji del območja za lovljenje rib. Posledično se je začela tudi predelava zmanjševati. Danes imamo v Izoli samo še dve ribiški ladji, ki pa sta že dotrajani. Danes se v Izoli z ribištvom ukvarjajo predvsem še zasebniki, ki pa živijo zelo skromno, saj od ribolova komaj preživijo. Po večini imajo v lasti stare in dotrajane čolne. Cene rib pa se zaradi vedno manjšega ulova dvigujejo.

Vir:

POPOLN VODNIK PO RIBIŠTVU IN SLADKIH VODAH : Ribištvo pri nas. 1.izdaja. Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook