Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – VPOGLED V PODATKE O KATASTRSKEM DOHODKU ZA LETO 2017

Do pripisane vrednosti katastrskega dohodka prek spleta
Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-2), ki ga je Državni zbor sprejel 12. julija 2016, je bil v Uradnem listu RS, št. 63/2016, objavljen 7. oktobra 2016. Zakon predvideva, da Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) do 10. oktobra 2016 zagotovi vpogled v podatke o katastrskem dohodku za leto 2017.

Na osnovi sprejetega zakona je Ministrstvo za finance pripravilo predlog Uredbe o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2017-2019, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za finance.

GURS je na osnovi sprejetega zakona in predloga uredbe izvedla pripis katastrskega dohodka kmetijskim in gozdnim zemljiščem v zemljiškem katastru za leto 2017. Kot je pojasnjeno na njihovi spletni strani, lahko lastniki nepremičnin vpogledajo v pripisane vrednosti katastrskega dohodka za leto 2017 za parcele, ki so v njihovi lasti in so po dejanski rabi kmetijska in gozdna zemljišča. Dostop je omogočen na portalu Prostor z uporabo aplikacije Osebni vpogled v podatke o lastnih nepremičninah. Za dostop v osebni vpogled je potrebno digitalno spletno potrdilo (SIGEN-CA, SIGOV-CA, POSTAR-CA, AC-NLB  ali HALCOM). Pripisane vrednosti katastrskega dohodka lahko lastniki zemljišč za svoje parcele pridobijo tudi osebno na vseh Upravnih enotah in Območnih geodetskih upravah in geodetskih pisarnah preko »Seznama parcel v lasti lastnika«.

Kmetje se lahko do konca oktobra odločijo za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, zato je informacija o višini katastrskega dohodka dobrodošla.

 

VIR : http://www.kgzs.si/GV/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/3170/Vpogled-v-podatke-o-katastrskem-dohodku-za-leto-2017.aspx

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook