Zanimivosti objavil

ZANIMIVOST – ZAKAJ VARNA SEČNJA IN NE SAMO SEČNJA

Članek v nadaljevanju opozarja na nevarnosti, ki prežijo na vsakogar, ki podira drevesa z motorno žago. Motorna žaga je zelo uporabno orodje, če je v pravih rokah. Če pa je ta v rokah neveščega delavca, pa je lahko tudi smrtonosna, tako zanj kot tudi za okolico.

Sečnjo pri nas običajno povezujemo z uporab motorne žage, s katero opravimo večino del pri podiranju dreves. Še pred nekaj desetletij so pri tem delu prevladovale dvoročne žage, imenovane robidnice ali amerikanke. Marsikje po svetu naporno in nevarno delo pri sečnji že opravljajo s stroji, ki podirajo klestijo in razžagujejo debla. Zaradi težkih terenskih razmer, drobne lastniške strukture gozdov in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, imajo takšni stroji pri nas zelo omejeno uporabnost. Vendar tudi v tujini lastniki gozdov, ki imajo našim razmeram podobno majhno gozdno posest in delajo v gozdu sami, večino sečnje opravijo z motornimi žagami.

Z izrazom varno delo na označujemo le dela brez nezgod, ampak celovit proces , ki se prične z načrtovanjem, sledi opremljanje, priprava in izvedba dela. Varno delo se prične in konča v naših glavah, nevarno pa zelo hitro v bolnišnici, zato morajo biti načela varnosti sestavni del naše zavesti. Za varno delo pri sečnji niso potrebne samo mišice in čim večja moč. Potrebujemo predvsem veliko znanja in preudarnega ravnanja, da dosežemo čim manjše tveganje za nezgodo.

O tem kako zelo nevarno je delo pri sečnji, najbolj zgovorno povedo številke. V zadnjih 20 letih beležimo pri delu v slovenskih zasebnih gozdovih več kot 200 smrtnih nezgod. Od tega pa jih je bilo kar2/3 pri sečnji. Tragičnih nezgod pri gozdnem delu v maloposestnih zasebnih gozdovih je v Sloveniji trikrat več kot v Avstriji, petkrat več kot v Nemčiji in dvanajstkrat več kot na Švedskem.

Varnega in učinkovitega dela pri sečnji se ne, da naučiti samo s pomočjo priročnikov. Potrebno je izobraževanje ob konkretnem delu v gozdu in praktične izkušnje. Nikogar se ne da odvrniti od dela z motorno žago. Je pa pomembno, da se zavedamo kako nevarno je lahko delo z njo.

VIR : MEDVED, M. In B. Košir : Varno delo pri sečnji. Ljubljana : Gozdarska založba, 1995

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook