Kmetijstvo objavil

Zaprtje javnih razpisov za povečanje gospodarske vrednosti gozdov in posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
obvešča vse upravičence, da se javna razpisa za ukrep »Povečanje
gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007- 2013 za leto 2008 (gozdna
infrastruktura)« in za dodeljevanje sredstev iz naslova ukrepa
»Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, za področje vrtnarstva, za leto
2009« zapreta danes ob 24.00 uri. Vse vloge prispele po tej uri se
zavržejo…
 
Ministrstvo je javni razpis za povečanje gospodarske
vrednosti gozdov objavilo 17. oktobra. Za ta namen je bilo razpisanih
dobrih 2,4 mio EUR javnih sredstev Evropskega kmetijskega jamstvenega
sklada. V javnem razpisu za področje vrtnarstva, objavljenem 25. julija,
pa je bilo razpisanih 3 mio EUR nepovratnih sredstev.

Več informacij o javnih razpisih:
http://www.mkgp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12541/5844/
http://www.mkgp.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12541/5788/

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook