Kmetijstvo objavil

ZAPRTJE RAZPISA ZA FINANČNO POMOČ OB SMRTI, INVALIDNOSTI ALI NESPOSOBNOSTI ZA DELO V LETU 2012

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri, zaprlo javni razpis za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo v letu 2012. Ministrstvo se je za zaprtje javnega razpisa odločilo zaradi porabe sredstev.

Na javni razpis, ki je bil v uradnem listu objavljen 21. 9. 2012, je prispelo 30 vlog s katerimi je višina zaprošenih sredstev dosegla višino razpisanih sredstev, to je 142.500 evrov.

V skladu z 28. členom Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/2011) se javni razpis zapre.

 

*    *    *

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/  

  • Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/  

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook