Kmetijstvo objavil

ZAPRTJE RAZPISA ZA FINANČNO POMOČ ZA NADOMESTILO ŠKODE ZARADI POŽARA ALI STRELE NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU

Ljubljana, 13. 11. 2012 – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2012.

V skladu z 28. členom Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 84/2011) se javni razpis zapre.

Na javni razpis, ki je bil v uradnem listu objavljen 21. 9. 2012, je prispelo 8 vlog v skupni višini 14.500 evrov. Javni razpis se zapre, ker morebitnih novih vlog, pred koncem proračunskega leta, ne bo mogoče pregledati in tako ne bo mogoče izplačati proračunskih sredstev v letošnjem letu, kot so bila sredstva načrtovana.

 *    *    *

 Dodatne informacije

Več informacij lahko zainteresirani dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/

  • spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

  • oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov: aktrp@gov.si.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook