Kmetijstvo objavil

Zaprtje razpisov za mali priobalni ribolov in naložbe v ribiška plovila iz operativnega programa za razvoj ribištva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse upravičence, da bo danes ob 24. uri zaprlo dva javna razpisa, ki se izvajata v okviru Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013 (OP), in sicer javni razpis za ukrep »Mali priobalni ribolov« ter javni razpis za ukrep »Naložbe v ribiška plovila in selektivnost«.

Na javna razpisa »Mali priobalni ribolov« ter »Naložbe v ribiška plovila in selektivnost«, ki sta bila objavljena v Uradnem listu 13. 11. 2009, do 27. 7. 2011 ni prispela nobena vloga.

Ministrstvo se je za zaprtje ukrepov odločilo, ker bo objavilo nova javna razpisa za oba navedena ukrepa v skladu z določili nove Uredbe o izvajanju OP, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS 22. 4. 2011.

 

Več informacij o javnih razpisih:

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=900

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=899

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook