Kmetijstvo objavil

Zaščita potrošnika pred slabo kakovostjo olja in morebitnimi ponaredki

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in
državna sekretarka mag. Tanja Strniša sta se udeležila 6. seje
Nacionalnega sveta za oljkarstvo. Člani sveta so med drugim obravnavali
finančno podporo MKGP namenjeno opravljanju strokovnih nalog, izvajanju
intenzivnejšega monitoringa kakovosti oljčnega olja in prispevku, ki ga
določa osnutek Zakona o promociji.

Nacionalni svet za oljkarstvo je v okviru današnjega dnevnega reda
obravnaval preliminarno poročilo o zakonodajnem urejanju področja
oljkarstva, problematiko financiranja strokovnih nalog javne službe v
oljkarstvu v letu 2010 in Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva. Minister mag. Židan je v razpravi
podprl predlog članov sveta, da se finančna podpora MKGP, namenjena
opravljanju strokovnih nalog  v letih 2010 in 2011, nameni za potrebe
monitoringa oljčnega olja pridelovalcev in podpori izvajanju
pospeševalnih nalog na področju oljkarstva. Ti ukrepi so ključni za
podporo nadaljnjega razvoja oljkarstva, ki mora temeljiti na sodobnih
tehnologijah in kakovosti, za kar je potrebno zagotoviti tudi učinkovit
prenos znanja v proizvodnjo. Svet je v nadaljevanju opozoril tudi na
potrebo po izvajanju intenzivnejšega monitoringa kakovosti oljčnega olja
na slovenskem trgu, s ciljem zaščite potrošnika pred slabo kakovostjo
in morebitnih ponaredkov. Minister je pobudo sprejel in poudaril, da bo v
okviru svojih pristojnosti okrepil aktivnosti inšpekcije pri odkrivanju
ponaredkov. Svet je obravnaval tudi vprašanje določitve osnove za
plačilo prispevka, ki naj bi ga osnutek Zakona o promociji določil za
področje oljkarstva in sprejel predlog, da se prispevek določi na
podlagi litra olja predelanega v oljarnah.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook