Zaščitni ukrep jablan in hrušk

Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami je zelo
ugodno za širjenje jablanovega in hruševega škrlupa. V nasadih, kjer se že
pojavljajo pege škrlupa, so poleg primarnih okužb z zimskimi trosi možne tudi
sekundarne okužbe z letnimi trosi. Delovanje sistemičnih fungicidov na plodovih
je z njihovo debelitvijo slabša, zato mora varstvo plodičev temeljiti na rabi
dotikalnih fungicidov, sistemični fungicidi pa so namenjeni predvsem
preprečevanju širjenja škrlupa na listih. Pri izbiri sistemičnih fungicidov je
potrebno upoštevati priporočila o kolobarjenju z aktivnimi snovmi in jih rabiti
skupaj z dotikalnimi fungicidi. Razmake med škropljenji je potrebno prilagoditi
padavinam in prirastu rastlin. Za uspešno varstvo plodov je pomembno, da so ti
zavarovani z dotikalnim fungicidom pred vsakim obilnejšim dežjem.

Za varstvo listja še naprej priporočamo rabo
sistemičnih pripravkov kot so Score 250 EC, Duaxo koncentrat, Indar 5
EW, Clarinet, Stroby WG, Tercel, Zato 50 WG
ali Zato plus. Pripravki
delujejo tudi proti pepelovki. Za varstvo plodičev vsem navedenim
fungicidom razen Zatu plus in Tercelu dodajte dotikalni fungicid kot je
Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP,
Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Thiram
80 EG
ali Antracol in Antracol WG 70. Škropljenje z
dotikalnim fungicidom je potrebno obnoviti po vsakem močnejšem dežju, ki
spere oblogo.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko
škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit
jet, Vindex 80 WG
ali Močljivo žveplo.

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Na hruškah se že pojavljajo pege hruševe rje,
predvsem na neškropljenem drevju. Z uporabo pripravkov proti škrlupu v maju in
juniju boste preprečili tudi širjenje te bolezni.

V nasadih spremljajte tudi pojave listnih uši, še
posebej mokaste jablanove uši, ki povzroča iznakaženje plodov. Uši lahko
zatirate z enim izmed insekticidov ko so Actara 25 WG, Calypso SC 480,
Confidor SL 200, Kohinor SL 200, Mospilan 20 SG, Pirimor 50 WG, Teppeki ali
Neemazal T/S.
Slednji je primeren tudi v ekoloških nasadih.

Hrušev ožig

V hladnejših, višje ležečih
krajih na Gorenjskem, kjer so jablane v prvih dneh maja še cvetele, je model za
prognoziranje hruševega ožiga zabeležil cvetne okužbe. Inkubacije se bodo
iztekle v tem tednu, zato priporočamo sadjarjem iz teh območij, da pregledujejo
nasade oz. drevje. V primeru odkritja bolezenskih znamenj, ki se kažejo v obliki
venenja in sušenja cvetnih šopov, le te izrezujte, varno odstranite iz nasadov
in uničite. V primeru opažanja takih znamenj izven okuženih območij s hruševim
ožigom, je potrebno o najdbi obvestiti fitosanitarno
inšpekcijo.

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj,
Kmetijski Inštitut Slovenije
Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6747.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook