Kmetijstvo objavil

ZASEDANJE VIŠEGRAJSKE SKUPINE NA POLJSKEM

Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik se je včeraj udeležil srečanja ministrov Višegrajske skupine. Na tokratnem drugem zasedanju skupine V4 ter Bolgarije, Romunije in Slovenije pod predsedstvom Poljske, je bila razprava osredotočena na ključna vprašanja reforme SKP, vključno z vprašanji vezanimi na pogajanja o naslednjem finančnem okviru.

Vse države so se strinjale, da bo treba za doseganje ciljev SKP potrebno zagotoviti ustrezna sredstva v pogajanjih o novem večletnem finančnem okviru. Državni sekretar Ravnik je povedal, da je zadnji predlog predsedstva, ki zmanjšuje skupni obseg za 75 milijard EUR od predloga Komisije zaskrbljujoč, zlasti zato, ker se znižujejo sredstva predvsem za  razvojne politike, med njimi tudi politiko razvoja podeželja.

V zvezi s slednjim je državni sekretar izpostavil, da Slovenija ne more pristati na zniževanja obsega sredstev za razvoj podeželja in ponovil, da je pri tem treba upoštevati pretekli obseg sredstev, ki so ga države članice imele na razpolago v celotnem obdobju 2007-2013.

Pri neposrednih plačilih je bila razprava osredotočena na prerazporeditev neposrednih plačil med državami članicami, prožnost pri izvedbi bodočega sistema in ozelenitev. Državni sekretar Ravnik je potrdil pripravljenost Slovenije, da prispeva svoj delež pri poenotenju plačil med državami članicami EU, pod pogojem, da je ta proces postopen in omejen. Za Slovenijo je še zlasti pomembno, da se pri izvedbi zagotovi zadostno prožnost za države članice EU in v tem kontekstu tudi podpira zahtevo drugih novih držav članic, da te prožnosti veljajo tudi za njih, vključno z možnostjo, da se še naprej izvaja poenostavljen sistem sheme enotnega plačila, t.I. SAPS sistem.

Vse države so se tudi strinjale, da so v okviru ozelenitve neposrednih plačil potrebne še dodatne prilagoditve posameznih ukrepov. Konkretno so ministri predlagali, da bi za kmetije do velikosti 15 hektarov veljala izjema od izvajanja teh ukrepov in da se zniža predlagani odstotek površin, ki bi jih morale kmetije nameniti za površine s posebnim ekološkim pomenom. Državni sekretar Ravnik je izrazil  zadovoljstvo, da je bilo možno oblikovati določena skupna stališča, čeprav sprejem formalnih zaključkov, zaradi povezanosti z pogajanji o novem finančnem okviru od 2014 do 2020 ni bilo mogoče..

 

*    *    *

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook