Čebelarstvo objavil

Zatiranje ameriškega škržata in varstvo čebel

Čebelarska zveza Slovenije je opozorila pristojno Ministrstvo o morebitnih škodljivih učinkih sredstva, ki se uporablja za zatiranje ameriškega škržata na čebele ter pozvala naj se pripravijo jasna navodila, da ne bi v prihajalo do škodljivih posledic za čebele.

Iz Ministrstva smo prejeli odgovor do so bili, v skladu z Uredbo o zatiranju karantenskega, škodljivega organizma, vsi vinogradniki, ki so na ogroženem območju, individualno obveščeni o ukrepih in o dolžnostih, ki jih morajo izvesti za preprečevanje širjenja škodljivega organizma. Posebna pozornost je bila dana prav zaščiti čebel in drugih neciljnih organizmih.

Posredovana jim je bila tudi zgibanka, ki je posebno opozarjala glede vpliva na čebele in dolžnosti, ki jo morajo izpolnjevati uporabniki. Prav tako je na terenu veliko svetovalcev, inšpektorjev, ki spremljajo in nadzorujejo izvajanje ukrepov in imajo predvsem naloge opozarjanja o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev.

Po podatkih sektorja za zdravstveno varstvo rastlin, je večina ukrepov že izvedena.

Objavila: Čebelarska zveza Slovenije

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook