Kmetijstvo objavil

Zbornico čaka veliko dela

Monday, 05 January 2009

Ljubljana – Vodstvo Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije je ob zaključku leta predstavilo načrte
dela za prihodnje leto, ko bo zbornica zaradi manjših sredstev članarine
skušala doseči, da bodo njeni člani bolj zadovoljni. Kot je povedal
izvoljeni novi predsednik Ciril Smrkolj, se je med drugim že dvakrat
srečal z novim kmetijskim ministrom Milanom Pogačnikom, s katerim sta
govorila predvsem o nekaterih odprtih zadevah, med drugim o obveznostih
ministrstva do zbornice.
 
V okviru sveta KGZS je bil že sprejet
program dela zbornice in voljenih organov ter programi in finančni
načrti vseh osmih kmetijsko gozdarskih zavodov. V naslednjem letu bodo v
zbornici morali več narediti za dostopnost storitev za člane, ki med
drugim vključuje kartico zaupanja, skupaj s kmetijskim ministrstvom in
slovenskimi zavarovalnicami pripravljajo projekt zavarovanj v
kmetijstvu. Pripravljajo se tudi na izvajanje kmetijske politike v
prihodnjem letu, da bodo do 5. marca, ko se začne kampanja, kmetijski
svetovalci ustrezno pripravljeni.
 
Smrkolj je spregovoril tudi o
recesiji, ki predstavlja resno težavo tudi za slovensko kmetijstvo,
zadružništvo in predelovalno industrijo; v zbornici so bili presenečeni,
ko so nekateri politiki in makroekonomisti izjavili, da posledic za
kmetijstvo ne bo. Po Smrkoljevem mnenju je kmetijstvo določeno recesijo
doživelo že v zadnjih letih, ker so se vhodni stroški povečevali,
odkupne cene pa so stagnirale, oziroma v zadnjem obdobju začele padati.
»Pri vladnih ukrepih od vlade pričakujemo več na področju davčne
zakonodaje v smislu zniževanja obremenitev lastnikov kmetijskih zemljišč
in gozdov, na področju socialnih transferjev, kjer je treba stvari
spremeniti, še posebej v primerih naravnih nesreč, zaostrenih tržnih
razmer,« je dejal Smrkolj in izpostavil tudi potrebo po
prestrukturiranju kmetij in usmerjanju v tržno zanimivejše oblike
pridelave in povečevanje produktivnosti, hkrati pa bo treba več storiti
tudi pri prometu s kmetijskimi zemljišči, da bi prišli do večjih obratov
in manjše razdrobitve parcel, s čimer bi zmanjšali stroške pridelave in
predelave. Na področju pridelave zbornica pričakuje, da bosta vlada in
kmetijsko ministrstvo namenila večji pomen samooskrbi s hrano, v
zbornici pa se bodo v večji meri zavzemali za kakovost pridelkov in
varno hrano, ob tem pa tudi za skrajšanje tržnih poti od njive do mize
in ekološko kmetijstvo.
 
Ciril
Smrkolj je tudi pojasnil, zakaj se je kljub drugačni predvolilni obljubi
odločil, da bo funkcijo predsednika zbornice opravljal profesionalno.
Po prevzetju funkcije je ugotovil, da je v organizaciji zbornice, ki je
pod prejšnjim vodstvom kazala podobo urejenosti, veliko nerešenih težav,
ki zahtevajo celovit pristop k delu. Na vprašanje, ali se ni za
profesionalno opravljanje funkcije odločil zaradi dobre plače, je
razkril podatek o svoji plači, ki znaša bruto 4202 evra oziroma neto
2562 evrov, kar ustreza 57. plačnemu razredu za javne uslužbence.
 
Agenciji za kmetijske trge in razvoj
podeželja so v zbornici predlagali, da se natančno izdela protokol
priprave in sprejemanja uredb in hkrati pričakujejo, da bo izvajanje
poenostavljeno in da bo čim manj vplivalo na delovanje kmetij. Hkrati so
predlagali dodatno izobraževanje svetovalcev, da bodo lahko sodelovali z
agencijo pri odpravljanju administrativnih napak in da bi imeli večji
dostop v podatkovno bazo; tudi informiranje kmetov s strani agencije naj
bi bilo bolj popolno. V zbornici pričakujejo, da bo aplikacija za
vnašanje vlog za izplačila pravočasna in da bo preizkušena. Na ta način
bi se lahko izognili pritožbam, ki bi jih morali reševati hitreje.
 
Glede prostovoljnega članstva v
zbornici Smrkolj ocenjuje, da neobvezno članstvo ne bi bilo smiselno,
saj se po izkušnjah v nekaterih državah, v zbornice prostovoljno
vključujejo predvsem veliki kmetje, posledično pa se odločitve
sprejemajo pretežno po njihovi volji. Zaradi znižanja članarine bo
zbornica imela približno za 310 tisoč evrov manj prihodkov v letu 2010,
saj je proračun za prihodnje leto že sprejet. Ta izpad za skupni
proračun zbornice, ki znaša okoli 30 milijonov evrov, bo nadomeščen s
prihodki iz drugih virov.Vir: Gorenjski glasOBJAVIL/A KMETIJA


Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook