Kmetijstvo objavil

Že 50 let skupne kmetijske politike

Letos mineva natanko 50 let od začetka izvajanja skupne kmetijske politike (SKP), temelj evropskega povezovanja, ki evropskim državljanom že 50 let omogoča zanesljivo oskrbo s hrano in kakovostno življenje na podeželju.

»Leto 2012 je pomembno leto, ne samo zaradi obujanja spominov na zadnjih 50 let zgodovine, ampak predvsem zaradi pričakovanja nove reforme skupne kmetijske politike. Leta 1962 je Evropejce skrbelo predvsem, ali bodo na krožnikih imeli dovolj hrane. Danes zanesljivost oskrbe s hrano še vedno ostaja pomembna, pojavile pa so se tudi nove skrbi, kot so podnebne spremembe in trajnostna raba naravnih virov. S to kampanjo se bo spodbudilo razmišljanje o tem razvoju,« je dejal Dacian Cioloş, komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja.

V ta namen bodo pripravili leto dni trajajočo komunikacijsko kampanjo s sloganom »Partnerstvo med Evropo in kmeti«, in bo  vključevala interaktivno spletišče, potujočo razstavo, avdiovizualno in tiskano gradivo ter vrsto dogodkov v Bruslju in državah članicah.

Številni uvodni dogodki se načrtujejo tudi v šestih ustanovnih članicah EU, in sicer v Nemčiji (Berlin, 20. januarja), Italiji (Verona, 2. februarja), Franciji (Pariz, 27. februarja) in državah Beneluksa (lokacija še ni potrjena, 4. aprila).
V letu 2012 bodo organizirani številni dogodki na nacionalni in evropski ravni, od pomladi 2012 pa bo po Evropi potovala potujoča razstava. Odvijala se bo v več institucijah in državah članicah EU.

Na spletišču 50 let SKP, ki je na voljo v 22 jezikih, bosta predstavljena video o tem, kako kmetijstvo vpliva na naše vsakodnevno življenje, ter video izjava komisarja, v kateri predstavlja kampanjo. Poleg tega se bodo na spletišču stalno posodabljale informacije o različnih dogodkih po vsej Evropi. Logotip »50 let SKP – pripravljeni na prihodnost« bo na voljo za prenos na spletišču kampanje.

Vir in dodatne informacije:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/32&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/36&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en

M.V.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook