Zelena dela v vinogradu

Na spomlad trta odžene več poganjkov, kot jih potrebuje za svoj obstoj in za prehrano grozdja. V kolikor v njen razvoj ne bi posegel človek bi se kaj kmalu razdivjala in se razrastla v pravo goščavo. Prav zato je pravočasna in temeljita oskrba vinske trte edina prava pot, da dosežemo željen pridelovalni cilj. Temu cilju se bomo uspešno približali le s tem, da bomo kar se da pravočasno opravili zelena dela s katerimi neposredno vplivamo na:

 • Na dober razvoj zdravega, dobro razvitega, ne premladega pa tudi ne prestarega listja, predvsem pa zagotovimo listju dobro osvetljenost
 • Boljšo ekonomičnost pridelave, pridelavo bolj odporne trte in bolj zdravega grozdja
 • Optimalno količino in kakovost grozdja
 • Boljšo presnovo in prehrano ter primerno število mladik

Tako želimo z izvajanjem zelenih del uravnavati obseg rasti, povečati boljši izkoristek asimilacije, pospešiti akumolacijo hranil in sladkorja v grozdju, zagotoviti dobro dozorelost lesa in normalen nastavek za prihodnje leto.

Z zelenimi deli dosežemo:

 • Ravnotežje med zelenimi deli in koreninami
 • Povečano zračnost in s tem bolj usklajeno dihanje listja
 • Oviranje nastanka in predvsem hitrega razvoja bolezni
 • Boljše zorenja grozdja, lesa in zimskih očes
 • Lažjo in bolj uspešno izvajanje zaščite rastlin
 • Izboljšanje osvetlitve listja, mladik in grozdja
 • Hitreje in lažje opravljena zimska rez trte
 • Manj stroškov s gnojenjem in zaščito trte in s tem večje varovanje okolja

PLETEV je prvo pomembno opravilo v vinogradu in, če je en opravimo temeljito se trta kaj hitro razraste v pravi gozd, ki otežuje vso nadaljnjo nego in varstvo. Pletev je nadaljevanje zimske rezi in s tem opravilom uravnavamo in odločimo količino pa tudi kakovost grozdja. S pletvijo odstranimo poganjke in mladice, ki poganjajo iz sobrstov iz pregostih členkov in iz jalovk iz starega lesa. To delo opravimo dovolj zgodaj in sicer takoj, ko na trtah opazimo kabrnike, končati pa moramo še pred začetkom cvetenja, da ne motimo same oploditve.

Tako se lotimo jalovk na starem lesu (pustimo samo tiste, ki jih bomo rabili prihodnje leto), nerodne mladike na šparonih, ki so pognale iz sobrstov, nerodne mladike na reznikih in čepih(tiste, ki jih prihodnje leto ne bomo potrebovali), rodne mladike ( v primeru, če je nastavek preobilen). Pletev opravljamo na deblu, na glavi trte, na šparonih in tako, da redčimo kabernike.

Z.L. 

1

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook