Kmetijstvo objavil

Zemljišča v okolici vodarne Brest v upravljanje MOL

Predstavniki Mestne občine Ljubljana
(MOL) naj bi na sestanku na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ta mesec dorekli, kako na najbolj učinkovit način čim prej
zaščititi vodarno Brest, iz katere se oskrbuje 27.000 prebivalcev

Zaradi oporečnosti namreč delavci VO-KA
vodo neprekinjeno klorirajo že od julija, za onesnaženost z nitriti in
pesticidi pa naj bi bilo krivo intenzivno kmetijstvo. Kmetje med drugim
polja v neposredni bližini vodarne polivajo z gnojnico, ki pronica v tla
in v plitvih vodonosnih plasteh onesnažuje vodo.

Branka Lovrečič, predsednica četrtne
skupnosti Trnovo, se nadeja, da bodo pogovori o rešitvi tega zelo
perečega problema uspešni. Mesto in Sklad kmetijskih zemljišč naj bi se
dogovorila za zamenjavo zemljišč v radiju 200 metrov od vodarne, s čimer
bi se vplivom intenzivnega kmetijstva povsem izognili, saj bi kmetom
dali drugo zemljo za kmetovanje, zemljišča ob vodarni pa bi v
upravljanje prevzela MOL. Zamenjavo naj bi izvedli najpozneje v dveh
letih. Za tak način reševanja vodarne Brest so se odločili, ker drugače
posledic kmetovanja ne morejo preprečiti. Na VO-KA prijav inšpektoratu
za okolje in prostor, niti inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ne pišejo več, ker so ugotovili, da prijave ne rešijo težav. Do
onesnaženja vode pa prihaja kljub temu, da je polivanje gnojnice z
uredbo prepovedano, z začetkom leta pa je omejena tudi uporaba
fitofarmacevtskih sredstev.

Vir: Dnevnik

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook