Kmetijstvo objavil

Zimsko štetje vodnih ptic 15. in 16.1.2011

Januarsko štetje vodnih ptic (IWC) je najobsežnejši sistematični in
organiziran popis ptic v Sloveniji. Od leta 1997 naprej v okviru štetja
ob pomoči 150-250 popisovalcev uspešno preštejemo vodne ptice na vseh
večjih rekah, celotni slovenski obali in večini pomembnejših stoječih
vodnih teles v državi. Osnovni cilj tega štetja je spremljanje zimskih
populacij vodnih ptic in zbiranje informacij, ki prispevajo k varovanju
njihovih populacij in mokrišč. Izvedba štetja v tako velikem obsegu ne
bi bila mogoča brez velikega vloženega truda množice predanih
popisovalcev. Vaš prispevek je zelo dragocen, saj prav vsak popisovalec s
sodelovanjem v štetju prispeva kamenček v mozaik čez tisoč kilometrov
dolge mreže rečnih odsekov in drugih voda, ki jih pregledamo vsako leto.
Pri obdelavi podatkov upoštevamo vsak pravočasno prispel obrazec! Kot
izziv novim popisovalcem naj povem, da kljub vsakoletnemu velikemu
vloženemu trudu še ne uspemo v celoti pokriti posameznih odsekov
Savinje, Kolpe, Sotle, Mirne, Reke, Kamniške Bistrice, Kokre, Voglajne,
Save Dolinke in še kakšne srednje velike oziroma manjše reke. Vodne
ptice se pojavljajo tudi tam! Veselim se ponovnega sodelovanja z vami v
letu 2011, obenem pa se vsem že vnaprej zahvaljujem za opravljeno delo!

Luka Božič nacionalni koordinator IWC


Štetje vodnih ptic bo leta 2011 potekalo v soboto, 15. in nedeljo, 16. januarja.

Vodne ptice bomo tako kot vsako leto šteli na osmih števnih območjih, na
vseh najpomembnejših vodnih površinah po Sloveniji. Vsako števno
območje ali njegov del ima svojega lokalnega koordinatorja, ki vas bo
razporedil na odsek, kjer boste šteli, vam priskrbel karte z vrisanimi
odseki štetja in obrazce ter skrbel za skladno izvajanje popisa.

Vir: www.dopps.si

OBJAVIL/A NIVES HARMEL

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook